ไม่เล็กนะครับ

 ปอ อรรณพ ไม่เล็กนะครับ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เล็กนะครับ ปอ อรรณพ TCM

F#m | D | A | E |F#m | D | A | E |

F#m | F#m | D | D |A | A | E | E |A | A |

มองAมองกันเหมือนตัวประหลาดคุณมองที่ผมF#m ๆ ด้วยสายตาขยาดมองBmอย่างเงี้ยะมันสบประมาทรู้มั้ยว่าพลาEด ๆ ๆ อย่างใหญ่หลวง

หาAว่าผมไม่ใช่รุ่นใหญ่คุณมองว่าผF#mมมันมีปัญหาเรื่องไซส์มอBmงว่าผมไม่ค่อยเท่าไรไม่ล่ำไม่บิ๊Eก ไม่เหมือนชายในฝัน

เห็นผมนิ่ง ๆD อย่างงี้ อย่างงี้ไม่ใช่ว่าของไม่ดีA แค่มันไม่อยากโชว์ถ้าผมBmปลดล็อคเมื่อไร ได้จับเข้าไปDคุณจะร้องโอ้โE

ผมไม่เล็กนะครัAมาเลยมาลูบมาคลำมาจัF#mบกันดูถึงหน้าของผมBmอะ จะดูอะ ประถมอะแต่รักของผมDมันยิ่งคบยิ่งฟูE

ไม่เล็กนะครัAอ่ะผมให้ลองฟึ้บฟั้F#mบให้รับไปใช้ฟรีแล้วคุณBmน่ะ จะรู้อ่ะ จะรู้อ่ะว่ารักของผมDมันอู้หูขนาดEไหนอย่าติดใจขึ้นมาก็แล้วAกัน

F#m | F#m | D | D |A | A | E | E |A | A |

เหมือAนหนังสือที่คุณไม่อ่านแค่มองที่สัF#mนหนังสือก็ว่าไม่ผ่านผมBmขอแช่งให้คุณขึ้นคานถ้าหากยังกล่าEวหาผมลอย ๆ

หาAว่าผมนั้นใจไม่ใหญ่ไม่เคยจับดูF#mแล้วคุณจะรู้ได้ไงผมBmเนี่ยมาตรฐานชายไทยจับโดนตรงไหEนมันก็พอดีมือ

* | ** | *** |

ก๋วยเตี๋ยF#mวก็ต้องกินเส้นใหญ่จะไปซื้อบ้านซื้อที่วงเวียนใหญ่ไก่ทอดต้องไก่ทอดหาดใหญ่เปิดดูทีวีดูเรื่องตี๋ใหญ่อยากเที่ยวต้องไปเที่ยวเขาใหญ่ฟุตบอลพรีเมียร์ผมก็เชียร์ปืนใหญ่ในซอยบ้านผมก็เป็นขาใหญ่ไปธนาคารต้องสำนักงานใหญ่สเป็คคุณคงจะต้องใหญ่ ๆเห็นผมแล้วส่ายหน้าหาว่าผมไม่ใหญ่คบดูจะรู้ว่าผมใหญ่ (x3)ถ้าหากคุณพร้อม ผมแจกหอมหัวใหญ่

F#m | F#m |F#m | A |

F#m | F#m | D | D |A | A | E | E |A |

** | *** |คอร์ดเพลง ไม่เล็กนะครับ ปอ อรรณพ TCM

เนื้อเพลง ไม่เล็กนะครับ ปอ อรรณพ TCMมองมองกันเหมือนตัวประหลาด คุณมองที่ผมๆด้วยสายตาขยาด มองอย่างเงี้ยะมันสบประมาท รู้มั้ยว่าพลาดๆๆอย่างใหญ่หลวง หาว่าผมไม่ใช่รุ่นใหญ่ คุณมองว่าผมมันมีปัญหาเรื่องไซส์ มองว่าผมไม่ค่อยเท่าไร ไม่ล่ำไม่บิ๊ก ไม่เหมือนชายในฝัน เห็นผมนิ่งๆอย่างงี้ อย่างงี้ ไม่ใช่ว่าของไม่ดี แค่มันไม่อยากโชว์ ถ้าผมปลดล็อคเมื่อไร ได้จับเข้าไปคุณจะร้องโอ้โห ผมไม่เล็กนะครับ มาเลยมาลูบมาคลำมาจับกันดู ถึงหน้าของผมอะ จะดูอะ ประถมอะ แต่รักของผมมันยิ่งคบยิ่งฟู ไม่เล็กนะครับ อ่ะผมให้ลองฟึ้บฟั้บให้รับไปใช้ฟรี แล้วคุณน่ะ จะรู้อ่ะ จะรู้อ่ะ ว่ารักของผมมันอู้หูขนาดไหน อย่าติดใจขึ้นมาก็แล้วกัน เหมือนหนังสือที่คุณไม่อ่าน แค่มองที่สันหนังสือก็ว่าไม่ผ่าน ผมขอแช่งให้คุณขึ้นคาน ถ้าหากยังกล่าวหาผมลอยๆหาว่าผมนั้นใจไม่ใหญ่ ไม่เคยจับดูแล้วคุณจะรู้ได้ไง ผมเนี่ยมาตรฐานชายไทย จับโดนตรงไหนมันก็พอดีมือ ก๋วยเตี๋ยวก็ต้องกินเส้นใหญ่ จะไปซื้อบ้านซื้อที่วงเวียนใหญ่ ไก่ทอดต้องไก่ทอดหาดใหญ่ เปิดดูทีวีดูเรื่องตี๋ใหญ่ อยากเที่ยวต้องไปเที่ยวเขาใหญ่ ฟุตบอลพรีเมียร์ผมก็เชียร์ปืนใหญ่ ในซอยบ้านผมก็เป็นขาใหญ่ ไปธนาคารต้องสำนักงานใหญ่ สเป็คคุณคงจะต้องใหญ่ๆเห็นผมแล้วส่ายหน้าหาว่าผมไม่ใหญ่ คบดูจะรู้ว่าผมใหญ่ ถ้าหากคุณพร้อม ผมแจกหอมหัวใหญ่