ไม่มีปัญหาอะไร

  แมว จิรศักดิ์   ไม่มีปัญหาอะไร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่มีปัญหาอะไร แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

D | D |

Bm7 ถามว่าฉันGทำไมจะต้องDยอม จะต้องยอมA/C#ให้เธอBm7 หาเหตุผลGอะไรก็ไม่Dเจอ..     A/C#Bm7 ถามว่าฉันGทำไมจะต้องDทน.. กับบางA/C#คนที่คอEm7ยเกเร..     Em7

คนAบางคนก็เอBm7าแต่ใจแต่คนGบางคนมันรักDเกินไปไม่Em7เป็นไร ชีวิตก็เป็นแบบนี้A..

ไม่มีปัญหDาอะไร  ก็มีแต่ใจAให้เธอมีหน้Gาที่รักเธBm7อ..  ฉันGก็รักไปAไม่มีปัญหDาอะไร  ถ้าหากวันใดAที่เราต้องห่าง     A/C#รัBm7กก็ยังอยู่ สวยAงามเหมือนอย่างเดิGม (เสมอAไป)

Bm7 ไม่รู้ว่าฉันGทำไมจะต้องDยอม จะต้องยอมA/C#ให้เธอBm7 แม้บางครั้งบางครGาวก็ไม่Dควร..      A/C#Bm7 รู้แค่ฉันมันGใจไม่ค่อDยดี หากว่าเธA/C#อต้องมีEm7น้ำตา..     Em7

* | ** |

G Em7 | Bm7 D/F# |G A | Bm7 A/C# D Em7 |

** |

รัBm7กก็ยังอยู่ ฉันAยังมีแต่เธG Aอ..   ที่หัวใจ

Bm7 D/F# A | Em11 |คอร์ดเพลง ไม่มีปัญหาอะไร แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

เนื้อเพลง ไม่มีปัญหาอะไร แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่มถามว่าฉันทำไมจะต้องยอม จะต้องยอมให้เธอ หาเหตุผลอะไรก็ไม่เจอ ถามว่าฉันทำไมจะต้องทน กับบางคนที่คอยเกเร คนบางคนก็เอาแต่ใจ แต่คนบางคนมันรักเกินไป ไม่เป็นไร ชีวิตก็เป็นแบบนี้ ไม่มีปัญหาอะไร ก็มีแต่ใจให้เธอ มีหน้าที่รักเธอ ฉันก็รักไป ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าหากวันใดที่เราต้องห่าง รักก็ยังอยู่ สวยงามเหมือนอย่างเดิม เสมอไป ไม่รู้ว่าฉันทำไมจะต้องยอม จะต้องยอมให้เธอ แม้บางครั้งบางคราวก็ไม่ควร รู้แค่ฉันมันใจไม่ค่อยดี หากว่าเธอต้องมีน้ำตา รักก็ยังอยู่ ฉันยังมีแต่เธอ ที่หัวใจ