ไม่มีปัญหาอะไร

แมว จิรศักดิ์, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D | D |

Bm7 ถามว่าฉันGทำไมจะต้องDยอม จะต้องยอมA/C#ให้เธอBm7 หาเหตุผลGอะไรก็ไม่Dเจอ..     A/C#Bm7 ถามว่าฉันGทำไมจะต้องDทน.. กับบางA/C#คนที่คอEm7ยเกเร..     Em7

คนAบางคนก็เอBm7าแต่ใจแต่คนGบางคนมันรักDเกินไปไม่Em7เป็นไร ชีวิตก็เป็นแบบนี้A..

ไม่มีปัญหDาอะไร  ก็มีแต่ใจAให้เธอมีหน้Gาที่รักเธBm7อ..  ฉันGก็รักไปAไม่มีปัญหDาอะไร  ถ้าหากวันใดAที่เราต้องห่าง     A/C#รัBm7กก็ยังอยู่ สวยAงามเหมือนอย่างเดิGม (เสมอAไป)

Bm7 ไม่รู้ว่าฉันGทำไมจะต้องDยอม จะต้องยอมA/C#ให้เธอBm7 แม้บางครั้งบางครGาวก็ไม่Dควร..      A/C#Bm7 รู้แค่ฉันมันGใจไม่ค่อDยดี หากว่าเธA/C#อต้องมีEm7น้ำตา..     Em7

* | ** |

G Em7 | Bm7 D/F# |G A | Bm7 A/C# D Em7 |

** |

รัBm7กก็ยังอยู่ ฉันAยังมีแต่เธG Aอ..   ที่หัวใจ

Bm7 D/F# A | Em11 |