มันฮักแต่เจ้าฮู้บ่

ตรี ชัยณรงค์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

F | Dm |A# | C |

A# F | Dm Am |A# | C |

คำFกะเลิก สองคำDmกะลาเว้A#าใส่หน้า..ตอนหมู่Cหลาย ๆจังแม่Fนบ่คึดว่ากัDmนสิอายเจ้าคือA#ใจร้ายแท้เด้Cคนงาม

อ้าFยกะว่าแม่นเฮ็C/Eดตัวดี  เจ็Dmบกี่ที ก็ยังAmเฮ็ดนำแต่เจ้A#ากะพยายาCม..ให้อ้ายพ้นFทาง

ถืกเจ้าซัA#งปานแมงบ้งกืFเฮ็ดบ่คืA#อ..แท้น้อน้องนFางเบิดฮักแล้Dmว ฮู้อยู่ว่าซัAmจั๊กเป็นหยัGmงจั่งทนอยู่หม่อCงเก่า..  C

กะย้อนมันฮัA#ก.. มันฮัCกแต่เจ้าฮู้F Dmบ่ไผมาเว้าต่A#อ.. กะบ่CคึดมักคือFเจ้าเจ็บก็ยังสิฮัDmก อกหักกะยังสิทFน..เป็นคนผู้Amเก่าตายแล้A#วเกิดใหม่กี่ครCาว.. สิยังฮักเจ้าผู้Fเดียว..C

คำFกะปล่อย สองคำDmกะป๋าเว้A#าป่านว่าอ้ายเป็นร้าCนปะยางมีFผู้ใหม่ อยากให้Dmพ้นทางอยากควA#งแขนหย่าง..กับเขาCเพียว ๆเกิFบคู่เก่า ฮ้างแล้C/Eวเบิดค่าได้Dmใหม่มา โยนเข้าป่Amาลูกเดียวคือน้ำA#ถืกปั้นข้าวเหนีCยว..ยามคนฮัFกจาง..

F Dm | A# F |F Dm | A# C |

A# F | Dm Am |A# | C |

* | ** | *** |

คือน้ำA#ถืกปั้นข้าวเหนีCยว..ยามคนฮัFกจาง..

Dm C A# | F |