งึดใจ

 งึดใจ ตั๊ก นิตยา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง งึดใจ ตั๊ก นิตยา

Em | Bm |Am Bm | G |

Am D | Bm Em |C D | Em |

กะยังงึดEmกับหัวใจเจ้าของ  เป็นหยัBmงจั่งบ่เลิกกับอ้ายทั้งCที่อ้ายทำลาDย.. แบบบ่หัวGซาบ่เคยมีEmแม้ความห่วงใย  บ่คือใหม่ ๆBm ที่เคยผ่านมาน้อCงเป็นโตปัญหDา..ของอ้ายGตอนนี้

แค่อยากให้ฮู้Am.. ที่อยู่ที่รEmแค่น้องอยากขAmอ.. ให้อ้าCยได้ยินได้ฟัB7ง..      B7

กะย้อนฮักหลCาย  จั่งทนDมาฮอดมื้อนี้EmกะฮักอีหCลี  จั่งยอDมอ้ายเบิ้ดEmทุกอย่างบ่แม่Cนบ่มีหม่องไปDแค่รับบ่ได้Bm ถ้าบ่แม่น..อ้ายEmเคียงข้างคั่นCมันพอมีทาDง น้องกะสิรEmอ..

C D | Em |C D | Em |

Em | A7 |Em | B7 |

ยังเก็บEmอ้ายไว้ในใจ  จั่งใด๋Bmน้องยังฮักอ้ายอ้าCยสิซั่วส่ำใด๋D น้องยังGคึดต่อขอเพียEmงให้อ้ายกลับใจ.. เป็นคนใหBmม่คือเก่าได้บ่น้อCงนั้นแค่อยากขDอ..กับอ้ายGซ่ำนี้

* | ** | ** |

ถึงCสิโดนกะส่D | Dาง...  น้อง..กะสิรอ...

C Cm | G |คอร์ดเพลง งึดใจ ตั๊ก นิตยา

เนื้อเพลง งึดใจ ตั๊ก นิตยากะยังงึดกับหัวใจเจ้าของ เป็นหยังจั่งบ่เลิกกับอ้าย ทั้งที่อ้ายทำลาย แบบบ่หัวซา บ่เคยมีแม้ความห่วงใย บ่คือใหม่ๆที่เคยผ่านมา น้องเป็นโตปัญหาของอ้ายตอนนี้ แค่อยากให้ฮู้ ที่อยู่ที่รอ แค่น้องอยากขอ ให้อ้ายได้ยินได้ฟัง กะย้อนฮักหลาย จั่งทนมาฮอดมื้อนี้ กะฮักอีหลี จั่งยอมอ้ายเบิ้ดทุกอย่าง บ่แม่นบ่มีหม่องไป แค่รับบ่ได้ ถ้าบ่แม่นอ้ายเคียงข้าง คั่นมันพอมีทาง น้องกะสิรอ ยังเก็บอ้ายไว้ในใจ จั่งใด๋น้องยังฮักอ้าย อ้ายสิซั่วส่ำใด๋ น้องยังคึดต่อ ขอเพียงให้อ้ายกลับใจ เป็นคนใหม่คือเก่าได้บ่ น้องนั้นแค่อยากขอกับอ้ายซ่ำนี้ ถึงสิโดนกะส่าง น้องกะสิรอ