น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง

ตั๊กแตน ชลดา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C | Em |F | G |

F G | Em Am |Dm G | C |

มื้Cอที่อ้ายกินดองน้องนั่งฮ้อEmงไห้เฮ็ดได้Fแค่พาหัวใจGไปตายทาCงอื่นพรุ่งนี้Fอ้ายผูกแขGน น้องอยากมัดEmตราสัง บ่อยาAmกตื่นกลับมาฆ่าDmน้องสามื้ออื่Gน้องบ่อยากตื่Emนมาพ้องานAmแต่ง

อ้ายได้กินดFอง น้อGงอยากกินยาAmตายลบคำสัญญาจากใจF ว่าฮักน้องหลGาย อ้ายจำได้Cบ่.. EอยากสิถาFมว่าเป็นหยัGง.. อ้ายคือถิ่Emมน้องได้ลงAmคอกลับมาฆ่Dmาน้องก่อนได้บ่G  ค่อยไปกับCเขาเผาถิ่มสาเด้อฮักเฮDmา  ไปอยู่นำเขGา..สาเด้อแฟนCน้อง

Am | Em |F G C E |Dm G | Em Am |Dm G | C |

มื้อCที่อ้ายกินดอง น้องกินน้ำEmตาฉีกถิ่FมฮอดคำสัญญGา ไปหาคนCใหม่ใจน้อFงสิขาดแล้Gว  คิดเห็Emนมื้อเขาป้อนAmไข่เจ็DmบปานถืกแหกGใจ อ้ายสิกลEmายเป็นของคนAmอื่น

อ้ายได้กินดFอง น้อGงอยากกินยาAmตายลบคำสัญญาจากใจF ว่าฮักน้องหลGาย อ้ายจำได้Cบ่.. EอยากสิถาFมว่าเป็นหยัGง.. อ้ายคือถิ่Emมน้องได้ลงAmคอกลับมาฆ่Dmาน้องก่อนได้บ่G  ค่อยไปกับCเขา

** |

เผาถิ่Amมสาเด้อฮักDmเฮา ไปอยู่นำเขGา..สาเด้อแฟนCน้อง

Dm G | C |