นักโทษชาย

 ธีเดช ทองอภิชาติ นักโทษชาย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นักโทษชาย ธีเดช ทองอภิชาติ

D | Bm |G | A |

อย่าให้ฉันBmนั้นพูดเลย.. ว่ามันเจ็Dบขนาดไหนเรื่องที่เธEmอเดินจากไป.. โดยไม่Bmได้ร่ำลาวันที่ฉัDนนั้นกลับมา กะพบแAต่.. ความว่างเปBmล่า

แค่ปีครึ่Emงรอไม่ได้  น้องสัญญGากับพี่ไซรแล้วทำพี่Aนอนร้องไห้.. อยู่ในหรBmาง  โอโห๊ะโหAย..

อนาคตBmคงไม่มี หัวใจพี่DแหลกสลายการศึกษEmาก็หาหม้าย จบ ม.3Bm กศน.จากโรงเรียDนดัดสันดาน เขาเรียกฉัAน.. นักโทษชาBm

เด็กข้างบ้าEmนติดหรางกัน ติดหลังฉัGนไม่ถึงเดือนมันบอกแฟAนมึงได้เพื่อน เกือบเป็นลBmนาEmนเนิ่นนาน  นานแค่ไหDนน้องก็จะรอใยน้องทำGตัวอ้อร้อพันนั้A | Aน...

น้องได้แฟนกี่คDน น้องได้ผัวกี่คน น้องมีลูกกี่Bmคนได้แฟนทอมกี่คGน ได้ฝรั่งกี่คน ได้คนไทยกี่Aคนแล้วแฟนน้องกินท่อDแล้วแฟนน้องชอบต้มเหมือนพี่บ่าBmวหม้ายอะแฟนน้องดีดหม้Gายแฟนน้องเป็นคนใต้ หรือว่าเป็นพม่A(ฉันอยากรู้Dจัง)

A |

* | ** | *** |

Bm | D |Em | Bm |D | A |Bm | A |

*** | *** |คอร์ดเพลง นักโทษชาย ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อเพลง นักโทษชาย ธีเดช ทองอภิชาติอย่าให้ฉันนั้นพูดเลย ว่ามันเจ็บขนาดไหน เรื่องที่เธอเดินจากไป โดยไม่ได้ร่ำลา วันที่ฉันนั้นกลับมา กะพบแต่ ความว่างเปล่า แค่ปีครึ่งรอไม่ได้ น้องสัญญากับพี่ไซร แล้วทำพี่นอนร้องไห้ อยู่ในหราง โอโห๊ะโหย อนาคตคงไม่มี หัวใจพี่แหลกสลาย การศึกษาก็หาหม้าย จบ ม3 กศน จากโรงเรียนดัดสันดาน เขาเรียกฉัน นักโทษชาย เด็กข้างบ้านติดหรางกัน ติดหลังฉันไม่ถึงเดือน มันบอกแฟนมึงได้เพื่อน เกือบเป็นลม นานเนิ่นนาน นานแค่ไหนน้องก็จะรอ ใยน้องทำตัวอ้อร้อพันนั้น น้องได้แฟนกี่คน น้องได้ผัวกี่คน น้องมีลูกกี่คน ได้แฟนทอมกี่คน ได้ฝรั่งกี่คน ได้คนไทยกี่คน แล้วแฟนน้องกินท่อม แล้วแฟนน้องชอบต้มเหมือนพี่บ่าวหม้าย อะแฟนน้องดีดหม้าย แฟนน้องเป็นคนใต้ หรือว่าเป็นพม่า ฉันอยากรู้จัง