นักโทษชาย

ธีเดช ทองอภิชาติ, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

นักโทษชาย ธีเดช ทองอภิชาติ

D | Bm |G | A |

อย่าให้ฉันBmนั้นพูดเลย.. ว่ามันเจ็Dบขนาดไหนเรื่องที่เธEmอเดินจากไป.. โดยไม่Bmได้ร่ำลาวันที่ฉัDนนั้นกลับมา กะพบแAต่.. ความว่างเปBmล่า

แค่ปีครึ่Emงรอไม่ได้  น้องสัญญGากับพี่ไซรแล้วทำพี่Aนอนร้องไห้.. อยู่ในหรBmาง  โอโห๊ะโหAย..

อนาคตBmคงไม่มี หัวใจพี่DแหลกสลายการศึกษEmาก็หาหม้าย จบ ม.3Bm กศน.จากโรงเรียDนดัดสันดาน เขาเรียกฉัAน.. นักโทษชาBm

เด็กข้างบ้าEmนติดหรางกัน ติดหลังฉัGนไม่ถึงเดือนมันบอกแฟAนมึงได้เพื่อน เกือบเป็นลBmนาEmนเนิ่นนาน  นานแค่ไหDนน้องก็จะรอใยน้องทำGตัวอ้อร้อพันนั้A | Aน...

น้องได้แฟนกี่คDน น้องได้ผัวกี่คน น้องมีลูกกี่Bmคนได้แฟนทอมกี่คGน ได้ฝรั่งกี่คน ได้คนไทยกี่Aคนแล้วแฟนน้องกินท่อDแล้วแฟนน้องชอบต้มเหมือนพี่บ่าBmวหม้ายอะแฟนน้องดีดหม้Gายแฟนน้องเป็นคนใต้ หรือว่าเป็นพม่A(ฉันอยากรู้Dจัง)

A |

* | ** | *** |

Bm | D |Em | Bm |D | A |Bm | A |

*** | *** |