นักโทษประหาร

แมว จิรศักดิ์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

นักโทษประหาร แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

Am ขอบใจสักครั้งที่พยายาF อยากจะทำCให้มันดูดี ฐานที่รักGกันมาAm ขอบใจที่ถามที่ยังมีใจFนะ ก่อนจาCกกันไปต้องกาG/BรอะไรอีกไหAmม ซึ้งใจจริง ๆ

ก่อนถูกเธอทิ้Dmง  ฉันต้องการอะไGก่อนถูกประหDmาร  จะขออะไรก่อนตาG

ไม่ต้อCงแล้ว  จบG/Bแล้วอย่Amาเลย อย่าเสียGเวลากับฉัD7นดีกว่าอย่าทำFให้มันยากไปGเมื่อไม่Cรัก  ไม่G/BรักจบAmเลย ก็ทิ้งGกันเลย เฉย ๆD7 ง่าย ๆใครจะเป็Dmนจะตายช่างมัGน  แล้วก็แล้วกันไป

C Csus4 | C Ccus4 |

Am ไม่ต้องไปคิดเป็นเวรเป็นกรFรม ไม่ต้องทำCว่าเธอยังแคร์  ขอแค่นี้GละกันAm ไม่ต้องเอื้อเฟื้อเยื่อใยกันปาFนนั้น ก่อนจาCกกันไป ต้องกาG/BรอะไรอีกไหAmม ซึ้งใจจริง ๆ

ก่อนถูกเธอทิ้Dmง  ฉันต้องการอะไGนักโทษประหDmาร ตอนนี้กำลังอยากตาG

มันจCบแล้ว  จบG/Bแล้วอย่Amาเลย อย่าเสียGเวลากับฉัD7นดีกว่าอย่าทำFให้มันยากไปGเมื่อไม่Cรัก  ไม่G/BรักจบAmเลย ก็ทิ้งGกันเลย เฉย ๆD7 ง่าย ๆใครจะเป็Dmนจะตายช่างมัGน  แล้วก็แล้วCกันไป

A#sus4      แล้วก็แล้วกันไปเถอะ       A#sus4      ทำอะไรก็ทำไปA#sus4      ทิ้งก็ทิ้งกันไปเถอะ       A#sus4      คนที่ตายก็ตายไป

รัD#ก..  เธA#/Dอ...     Cm       เธอA#และเธอและเธอG#คนเดียวอื่นใFmดมากไปกว่านั้A#น ฉันไม่ขออะไร

C G/B | Am G |D7 | F G |

C G/B | Am G |D7 | F G |

** |

มันจCบแล้ว  จบG/Bแล้วอย่Amาเลย อย่าเสียGเวลากับฉัD7นดีกว่าอย่าทำFให้มันยากไปGเมื่อไม่Cรัก  ไม่G/BรักจบAmเลย ก็ทิ้งGกันเลย เฉย ๆD7 ง่าย ๆแค่ได้ตาDmยด้วยมือของเธGอ ก็สาก็สมCใจ

Fm A# | Cmaj7 |