นักโทษประหาร

  นักโทษประหาร   แมว จิรศักดิ์   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นักโทษประหาร แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

Am ขอบใจสักครั้งที่พยายาF อยากจะทำCให้มันดูดี ฐานที่รักGกันมาAm ขอบใจที่ถามที่ยังมีใจFนะ ก่อนจาCกกันไปต้องกาG/BรอะไรอีกไหAmม ซึ้งใจจริง ๆ

ก่อนถูกเธอทิ้Dmง  ฉันต้องการอะไGก่อนถูกประหDmาร  จะขออะไรก่อนตาG

ไม่ต้อCงแล้ว  จบG/Bแล้วอย่Amาเลย อย่าเสียGเวลากับฉัD7นดีกว่าอย่าทำFให้มันยากไปGเมื่อไม่Cรัก  ไม่G/BรักจบAmเลย ก็ทิ้งGกันเลย เฉย ๆD7 ง่าย ๆใครจะเป็Dmนจะตายช่างมัGน  แล้วก็แล้วกันไป

C Csus4 | C Ccus4 |

Am ไม่ต้องไปคิดเป็นเวรเป็นกรFรม ไม่ต้องทำCว่าเธอยังแคร์  ขอแค่นี้GละกันAm ไม่ต้องเอื้อเฟื้อเยื่อใยกันปาFนนั้น ก่อนจาCกกันไป ต้องกาG/BรอะไรอีกไหAmม ซึ้งใจจริง ๆ

ก่อนถูกเธอทิ้Dmง  ฉันต้องการอะไGนักโทษประหDmาร ตอนนี้กำลังอยากตาG

มันจCบแล้ว  จบG/Bแล้วอย่Amาเลย อย่าเสียGเวลากับฉัD7นดีกว่าอย่าทำFให้มันยากไปGเมื่อไม่Cรัก  ไม่G/BรักจบAmเลย ก็ทิ้งGกันเลย เฉย ๆD7 ง่าย ๆใครจะเป็Dmนจะตายช่างมัGน  แล้วก็แล้วCกันไป

A#sus4      แล้วก็แล้วกันไปเถอะ       A#sus4      ทำอะไรก็ทำไปA#sus4      ทิ้งก็ทิ้งกันไปเถอะ       A#sus4      คนที่ตายก็ตายไป

รัD#ก..  เธA#/Dอ...     Cm       เธอA#และเธอและเธอG#คนเดียวอื่นใFmดมากไปกว่านั้A#น ฉันไม่ขออะไร

C G/B | Am G |D7 | F G |

C G/B | Am G |D7 | F G |

** |

มันจCบแล้ว  จบG/Bแล้วอย่Amาเลย อย่าเสียGเวลากับฉัD7นดีกว่าอย่าทำFให้มันยากไปGเมื่อไม่Cรัก  ไม่G/BรักจบAmเลย ก็ทิ้งGกันเลย เฉย ๆD7 ง่าย ๆแค่ได้ตาDmยด้วยมือของเธGอ ก็สาก็สมCใจ

Fm A# | Cmaj7 |คอร์ดเพลง นักโทษประหาร แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

เนื้อเพลง นักโทษประหาร แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่มขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทำให้มันดูดี ฐานที่รักกันมา ขอบใจที่ถามที่ยังมีใจนะ ก่อนจากกันไปต้องการอะไรอีกไหม ซึ้งใจจริงๆก่อนถูกเธอทิ้ง ฉันต้องการอะไร ก่อนถูกประหาร จะขออะไรก่อนตาย ไม่ต้องแล้ว จบแล้ว อย่าเลย อย่าเสียเวลากับฉันดีกว่า อย่าทำให้มันยากไป เมื่อไม่รัก ไม่รัก จบเลย ก็ทิ้งกันเลย เฉยๆง่ายๆใครจะเป็นจะตายช่างมัน แล้วก็แล้วกันไป ไม่ต้องไปคิดเป็นเวรเป็นกรรม ไม่ต้องทำว่าเธอยังแคร์ ขอแค่นี้ละกัน ไม่ต้องเอื้อเฟื้อเยื่อใยกันปานนั้น ก่อนจากกันไป ต้องการอะไรอีกไหม ซึ้งใจจริงๆก่อนถูกเธอทิ้ง ฉันต้องการอะไร นักโทษประหาร ตอนนี้กำลังอยากตาย มันจบแล้ว จบแล้ว อย่าเลย อย่าเสียเวลากับฉันดีกว่า อย่าทำให้มันยากไป เมื่อไม่รัก ไม่รัก จบเลย ก็ทิ้งกันเลย เฉยๆง่ายๆใครจะเป็นจะตายช่างมัน แล้วก็แล้วกันไป แล้วก็แล้วกันไปเถอะ ทำอะไรก็ทำไป ทิ้งก็ทิ้งกันไปเถอะ คนที่ตายก็ตายไป รัก เธอ เธอและเธอและเธอคนเดียว อื่นใดมากไปกว่านั้น ฉันไม่ขออะไร มันจบแล้ว จบแล้ว อย่าเลย อย่าเสียเวลากับฉันดีกว่า อย่าทำให้มันยากไป เมื่อไม่รัก ไม่รัก จบเลย ก็ทิ้งกันเลย เฉยๆง่ายๆแค่ได้ตายด้วยมือของเธอ ก็สาก็สมใจ