ภาพจำ

ป๊อบ ปองกูล, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G#maj7 | G#maj7 |Gm | Cm |

จากวันนั้นG#maj7ที่เธอผ่านมา  โชคชะตาG#maj7ให้เราเจอะกันและเวลGmาพัดพาให้ฉันไปไกลจากเธCmที่ตรงนั้นG#maj7ก็กลายเป็นเขา.. เข้ามาแทG#maj7นที่คำว่าเราไม่มีแล้Gmวคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธCm

แต่ใจฉันG#maj7มันมีแต่เธอ มีแต่เธอเท่านั้GmในสมอG#maj7งมันมีแต่เธอ แม้ผ่านไปเนิ่นนCm C7านมันจะลบG#maj7จะลืมยังไง เมื่อไม่มีใครผ่านมGmาทั้งนั้นไม่เคยมีใคFmรมาแทนที่เGmธอในใจฉัG# A#

ภาพจำยังชัD#ดเจน..เหมือนเดิD#มทุกอย่างภาพเธอยังชัCmดเจน..เหมือนเดิCmมไม่ต่างแต่ภาพของฉันG#ในใจเธอที่มีภาพเขGmาเข้ามาแทCmน  คงแสนเลือนFmลางภาพจำG#ของเรามันคงA#ต่างกัน

D# | D# |

แค่อยากรู้G#maj7ว่าเป็นอย่างไร  เมื่อเวลG#maj7าที่เราต้องไกลเธอยังจำGmฉันได้อยู่ไหมหรือมีแต่เขCmอยากให้รู้G#maj7ว่าฉันเข้าใจ  ไม่โกรธเธG#maj7อ และไม่โทษใครแค่อยากรู้Gmว่าเธอจำฉันได้บ้างหรือเปCmล่า

* | ** |

Bmaj7 | D#maj7 |Bmaj7 | D#maj7 |E | A |F#m | B |

ภาพจำยังชัEดเจน..เหมือนเดิEมทุกอย่างภาพเธอยังชัC#mดเจน..เหมือนเดิC#mมไม่ต่างแต่ภาพของฉันAในใจเธอที่มีภาพเขG#mาเข้ามาแทC#mน  คงแสนเลือนF#mลางภาพจำAของเรามันคงBต่างกั(E)

*** |