ไปไม่ลา

 เก่ง ธชย สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไปไม่ลา เก่ง ธชย

Fmaj7 | Em7 |Fmaj7 | Em7 |

เธอไปFmaj7โดยไม่ลา  เรื่องค้างคEm7าใจยังมีสงสัยFmaj7จนตอนนี้.. ว่าฉันผิEm7ดอะไรเธอเข้Fmaj7ามาในชีวิต พร่ำบอกคำหวาEm7นให้ฉันตายAใจว่าความเหงDmาจากนี้ไป.. จะมีคนGช่วยแบ่งเบา

เคยเชื่Fmaj7อว่าการพบกันของเราต้องมีEm7อะไรพิเศษมั่นใจFmaj7ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเAsus4 Aอิญ...และใจFmaj7ที่ฉันให้ไป นั้นเธอคงไม่Em7มีวันหมางเมินแต่คFmaj7งเป็นฉัน.. ที่คิดGไปเอง...Gsus4 G

ผิดแล้Fmaj7ว ฉันมองเธอผิดไปCทุกอย่างผิดแล้Fmaj7ว.. ที่คิดว่าฉันจะเป็นCคนสำคัญให้ค่าFmaj7ตัวเองมากไป เจ็บแบบเดิEm7มอย่างเคยอีกครั้AmจะมDm7าก็ไม่บอก.. จะไปGก็ไม่ลาสักคำ

ผิดแล้Fmaj7ว.. ที่ฉันมองเธอผิดไปCทุกอย่างผิดแล้Fmaj7ว.. ที่คิดว่าฉันจะเป็นCคนสำคัญให้ค่าFmaj7ตัวเองมากไป เจ็บแบบเดิEm7มอย่างเคยอีกครั้AmจะมDm7าก็ไม่บอก.. จะไปGก็ไม่ลาสักคำ

Am | D7 |

จะมDm7าก็ไม่บอก.. จะไปGก็ไม่ลาสักคำC..คอร์ดเพลง ไปไม่ลา เก่ง ธชย

เนื้อเพลง ไปไม่ลา เก่ง ธชยเธอไปโดยไม่ลา เรื่องค้างคาใจยังมี สงสัยจนตอนนี้ ว่าฉันผิดอะไร เธอเข้ามาในชีวิต พร่ำบอกคำหวานให้ฉันตายใจ ว่าความเหงาจากนี้ไป จะมีคนช่วยแบ่งเบา เคยเชื่อว่าการพบกันของเราต้องมีอะไรพิเศษ มั่นใจว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และใจที่ฉันให้ไป นั้นเธอคงไม่มีวันหมางเมิน แต่คงเป็นฉัน ที่คิดไปเอง ผิดแล้ว ฉันมองเธอผิดไปทุกอย่าง ผิดแล้ว ที่คิดว่าฉันจะเป็นคนสำคัญ ให้ค่าตัวเองมากไป เจ็บแบบเดิมอย่างเคยอีกครั้ง จะมาก็ไม่บอก จะไปก็ไม่ลาสักคำ ผิดแล้ว ที่ฉันมองเธอผิดไปทุกอย่าง ผิดแล้ว ที่คิดว่าฉันจะเป็นคนสำคัญ ให้ค่าตัวเองมากไป เจ็บแบบเดิมอย่างเคยอีกครั้ง จะมาก็ไม่บอก จะไปก็ไม่ลาสักคำ จะมาก็ไม่บอก จะไปก็ไม่ลาสักคำ