ไปไม่ลา

เก่ง ธชย, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Fmaj7 | Em7 |Fmaj7 | Em7 |

เธอไปFmaj7โดยไม่ลา  เรื่องค้างคEm7าใจยังมีสงสัยFmaj7จนตอนนี้.. ว่าฉันผิEm7ดอะไรเธอเข้Fmaj7ามาในชีวิต พร่ำบอกคำหวาEm7นให้ฉันตายAใจว่าความเหงDmาจากนี้ไป.. จะมีคนGช่วยแบ่งเบา

เคยเชื่Fmaj7อว่าการพบกันของเราต้องมีEm7อะไรพิเศษมั่นใจFmaj7ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเAsus4 Aอิญ...และใจFmaj7ที่ฉันให้ไป นั้นเธอคงไม่Em7มีวันหมางเมินแต่คFmaj7งเป็นฉัน.. ที่คิดGไปเอง...Gsus4 G

ผิดแล้Fmaj7ว ฉันมองเธอผิดไปCทุกอย่างผิดแล้Fmaj7ว.. ที่คิดว่าฉันจะเป็นCคนสำคัญให้ค่าFmaj7ตัวเองมากไป เจ็บแบบเดิEm7มอย่างเคยอีกครั้AmจะมDm7าก็ไม่บอก.. จะไปGก็ไม่ลาสักคำ

ผิดแล้Fmaj7ว.. ที่ฉันมองเธอผิดไปCทุกอย่างผิดแล้Fmaj7ว.. ที่คิดว่าฉันจะเป็นCคนสำคัญให้ค่าFmaj7ตัวเองมากไป เจ็บแบบเดิEm7มอย่างเคยอีกครั้AmจะมDm7าก็ไม่บอก.. จะไปGก็ไม่ลาสักคำ

Am | D7 |

จะมDm7าก็ไม่บอก.. จะไปGก็ไม่ลาสักคำC..