ไผ

 ตรี ชัยณรงค์ ไผ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไผ ตรี ชัยณรงค์

A#m | G# |A#m | G# |

Fm | F# |C# | G# |A#m | A#m |

ง่าย ๆA#m  แบบนี้เลยน้Fmถิ่มกันจ้อ ๆF#  จังซี่กะได้น้อC#คนฮักเฮA#mา ฮักแพFmงกันมาตั้งดA#mไผน้อมาG#ปน.. มาG#พัง..

หลอยไปA#m  ไปแบบบ่มีเค้Fmโทรหาบ่เว้F#า  ไลน์ไปบ่อ่านเลยC#นางตั้งใA#mจ.. บล็อกอ้าFmยจากทุกช่องทาA#mคือโพดแท้G#นาง  งึดใC#

A#mผ เขาเป็นไผF#  คือมาG#หยามใจอ้าA#mยคัก     A#mมาหลอยเขี่ยบอลเตะลอดD#mดากยิงประตูใจเจ้าง่าFmย ๆA#mผ..น้อผู้สาF#ว  คือเฮ็G#ดให้เจ้าลืมอ้A#m | A#mายถิ่มกันง่าย ๆ  จบกันง่าย ๆFmผู้ใด๋น้อ.. คือA#mโตการ..    A#m

ง่าย ๆA#m   กะได้อยู่น้Fmถ้าบ่ฮักกะด้F#อ  คงสิบ่ทC#รมานฮู้ตัA#mว.. ก็มื้Fmอที่เจ้าถิ่มกัA#mกินหญ้ามาG#นาน  อ้ายมันเจ็C#บหลาย

A#m G# | F# |A#m G# | D#m |Fm | A#m |

D#m  คักแท้หนอ คือเฮ็ดกันคักแท้หนA#mอ คือคักแท้หนอD#m  บ่จื่อเลยบ้อ คำเว้าเคยบอกว่าฮัFก งึด งึดเด้ใจ โอF..

A#mผ เขาเป็นไผF#  คือมาG#หยามใจอ้าA#mยคัก     A#mมาหลอยเขี่ยบอลเตะลอดD#mดากยิงประตูใจเจ้าง่าFmย ๆA#mผ..น้อผู้สาF#ว  คือเฮ็G#ดให้เจ้าลืมอ้A#m | A#mายถิ่มกันง่าย ๆ  จบกันง่าย ๆFmบักใด๋น้อ.. เป็A#mนตัวการ

Fm   ไปหลอยคบกันมานานD#mเจ้าเจ็บคิG#ง.. ให้เขา.. ล่ะบ้อ..

A#m G# | F# || D#m | C# || C# |คอร์ดเพลง ไผ ตรี ชัยณรงค์

เนื้อเพลง ไผ ตรี ชัยณรงค์ง่ายๆแบบนี้เลยน้อ ถิ่มกันจ้อๆจังซี่กะได้น้อคน ฮักเฮา ฮักแพงกันมาตั้งดน ไผน้อมาปน มาพัง หลอยไป ไปแบบบ่มีเค้า โทรหาบ่เว้า ไลน์ไปบ่อ่านเลยนาง ตั้งใจ บล็อกอ้ายจากทุกช่องทาง คือโพดแท้นาง งึดใจ ไผ เขาเป็นไผ คือมาหยามใจอ้ายคัก มาหลอยเขี่ยบอลเตะลอดดาก ยิงประตูใจเจ้าง่ายๆไผน้อผู้สาว คือเฮ็ดให้เจ้าลืมอ้าย ถิ่มกันง่ายๆจบกันง่ายๆผู้ใด๋น้อ คือโตการ ง่ายๆกะได้อยู่น้อ ถ้าบ่ฮักกะด้อ คงสิบ่ทรมาน ฮู้ตัว ก็มื้อที่เจ้าถิ่มกัน กินหญ้ามานาน อ้ายมันเจ็บหลาย คักแท้หนอ คือเฮ็ดกันคักแท้หนอ คือคักแท้หนอ บ่จื่อเลยบ้อ คำเว้าเคยบอกว่าฮัก งึด งึดเด้ใจ โอ ไผ เขาเป็นไผ คือมาหยามใจอ้ายคัก มาหลอยเขี่ยบอลเตะลอดดาก ยิงประตูใจเจ้าง่ายๆไผน้อผู้สาว คือเฮ็ดให้เจ้าลืมอ้าย ถิ่มกันง่ายๆจบกันง่ายๆบักใด๋น้อ เป็นตัวการ ไปหลอยคบกันมานาน เจ้าเจ็บคิง ให้เขา ล่ะบ้อ