เพียงสบตา (Ost.บุพเพสันนิวาส)

 ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพียงสบตา Ost.บุพเพสันนิวาส ลีเดีย ศรัณย์รัชต์

D# | Dm Gm |Cm F | A# Fm A# |

D# | Dm Gm |Cm F | A# F |

เคA#ยได้ยินได้ฟัง..  บอF/Aกให้ฉันเข้าใจยาD#มเมื่อจะรักใคร.. ให้Fจ้องตาคู่นั้นจะA#รับรู้เรื่องราว.. ควาF/Aมจริงใจให้กันจะD#รักจริงรักมั่น.. มอFงที่ตาข้างใน

ต่อให้เธGmอเป็นใคร ต่างกันA#/Fเท่าไหร่แค่เพียD#งมีใจรักกันฉันสัมCmผัสรักของเธอFได้จาก..สายA#ตา

เพียCmงสบตาเท่านั้F | Dm Gmน...หัวCmใจฉันก็อFบอุ่นA# Fm Bbใจ..เพียCmงสบตาเธอนั้Fน.. ฉัDmนก็รู้ทันใGmว่าเธCmอคือใครคนนั้นC7ที่ฉันรFอ...

ให้A#ความรักของเรา.. ผูF/AกพันใจสองใจยาD#มต้องไกลแสนไกล.. นึFกถึงตาคู่นั้น

* | ** |

D# | Dm Gm |Cm F | A# |

* | ** |

D# | Dm Gm || Cm F | A# Fm A# |D# | Dm Gm || Cm F | A# |คอร์ดเพลง เพียงสบตา Ost.บุพเพสันนิวาส ลีเดีย ศรัณย์รัชต์

เนื้อเพลง เพียงสบตา Ost.บุพเพสันนิวาส ลีเดีย ศรัณย์รัชต์เคยได้ยินได้ฟัง บอกให้ฉันเข้าใจ ยามเมื่อจะรักใคร ให้จ้องตาคู่นั้น จะรับรู้เรื่องราว ความจริงใจให้กัน จะรักจริงรักมั่น มองที่ตาข้างใน ต่อให้เธอเป็นใคร ต่างกันเท่าไหร่ แค่เพียงมีใจรักกัน ฉันสัมผัสรักของเธอได้จากสายตา เพียงสบตาเท่านั้น หัวใจฉันก็อบอุ่นใจ เพียงสบตาเธอนั้น ฉันก็รู้ทันใด ว่าเธอคือใครคนนั้นที่ฉันรอ ให้ความรักของเรา ผูกพันใจสองใจ ยามต้องไกลแสนไกล นึกถึงตาคู่นั้น