ผู้สาวบึงกาฬ (Ost.ผู้สาวบึงกาฬ)

 อาม ชุติมา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้สาวบึงกาฬ อาม ชุติมา Ost.ผู้สาวบึงกาฬ

G A | F#m Bm |Em A | D |

หากลองได้คุDย ลองได้คบลองได้พF#mบยากแนมผ่านผู้สาวบึงกาGฬ..บ่เคAยตั๋วไผDอยากให้อ้าGยนั้นมอAง..ลึกลF#mงตรงใจBmเห็นเพียงกาEmย อย่าฟ้าวตัดสินAกัน

ผู้สาวบึงกาDฬมาทักทาย ย้อนอัF#mธยาศัยดีเป็นความเฟรนลี่G..ที่มีAต่อกัDบ่ได้คุGยไปทั่Aว  บ่ได้มั่F#mวกับไผทั้งนั้Bmผู้สาวบึงกาEmฬมีเพียงหน้าฮ้าAนเป็นจุดนัดDเจอ

มาEmเที่ยวบ้านน้องAเบิ่ง มีหนองเลิF#mงมีภูทอกBmใหญ่ภูสิงEmห์น้ำตกใส ๆA ถ้ำพระDและน้ำตF#mกเจ็ดสีหาGดคำสมบูรAณ์ วัดอาโฮF#mงริมโขงลองเบิ่Bmงตี้ยินดีEm หากอ้ายสิมA | Aา...

จีบน้องแนเด้Gออ้ายA  อยากอายไม่กF#mล้า..บอBmจากใจGเด้บ่ได้หยอAก อยากบอกแต่เขิDนอีหลีD7เป็นสาวซำน้อGย..อยู่A  สิให้น้อยอ่อF#mยมันดูบ่ดีBmฮีตคองยังมีEm  ตามประเพณีA..  อ้ายต้องเริ่มDก่อน

G A | F#m Bm |G A | D |

G A | F#m Bm |Em | A |

* | ** | ** |

G A | F#m Bm || Em A | D |คอร์ดเพลง ผู้สาวบึงกาฬ อาม ชุติมา Ost.ผู้สาวบึงกาฬ

เนื้อเพลง ผู้สาวบึงกาฬ อาม ชุติมา Ost.ผู้สาวบึงกาฬหากลองได้คุย ลองได้คบ ลองได้พบยากแนมผ่าน ผู้สาวบึงกาฬบ่เคยตั๋วไผ อยากให้อ้ายนั้นมองลึกลงตรงใจ เห็นเพียงกาย อย่าฟ้าวตัดสินกัน ผู้สาวบึงกาฬมาทักทาย ย้อนอัธยาศัยดี เป็นความเฟรนลี่ที่มีต่อกัน บ่ได้คุยไปทั่ว บ่ได้มั่วกับไผทั้งนั้น ผู้สาวบึงกาฬมีเพียงหน้าฮ้านเป็นจุดนัดเจอ มาเที่ยวบ้านน้องเบิ่ง มีหนองเลิงมีภูทอกใหญ่ ภูสิงห์น้ำตกใสๆถ้ำพระและน้ำตกเจ็ดสี หาดคำสมบูรณ์ วัดอาโฮงริมโขงลองเบิ่งตี้ ยินดี หากอ้ายสิมา จีบน้องแนเด้ออ้าย อยากอายไม่กล้าบอก จากใจเด้บ่ได้หยอก อยากบอกแต่เขินอีหลี เป็นสาวซำน้อยอยู่ สิให้น้อยอ่อยมันดูบ่ดี ฮีตคองยังมี ตามประเพณี อ้ายต้องเริ่มก่อน