โปรดฟังอีกครั้ง

 Big Ass Cocktail สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โปรดฟังอีกครั้ง COCKTAIL ค็อกเทล feat.เจ๋ง BIGASS บิ๊กแอส

Fm | Fm |Fm | C# C |
Fm | Fm |Fm | C# C |

Fm | Fm |Fm | C# C |
Fm | Fm |Fm | C# C |Fm | Fm |

เรFmาเดินทางมาไกG#ล โปรดฟังเสียงเรD#า ฟังเสียงเรC#ชูFmมือเธอขึ้นฟ้G#า  ยกมือขึ้นมD#า ไขว่คว้าความฝัC#

เรFmาอยู่เพื่อเรียนรู้G#  ต้องตายสักวัD#น ฉันเข้าใจC#แต่อยู่Fmอย่างมีความหมG#าย  พรุ่งนี้ถึงตาD#ย ก็ไม่เสียใจC#

โปรดฟังอีกครั้C#งถ้าเธอยังฟัD#งไม่เข้าใจชีวิตของฉัCmนสวรรค์ไม่มีสิทFmธิ์ลิขิตดีชั่วต่ำสูC#งเลวทรามงดงาD#ม แล้วแต่ใจคิดชีวิตของเรCmาไม่ใช่ของเขD#า โปรดฟังอีกคFmรั้ง

Fm | Fm |Fm | C# C |
Fm | Fm |Fm | C# C |

เรFmาแม้อยู่ใต้ฟ้G#า  แต่ท้องนภD#า ไม่อยู่เหนือเรC# CอาFmจไม่ถูกใจเขG#า  ถึงใครไม่เอD#า ก็ไม่สำคัC# D#

** |

Fm | Fm |Fm | Fm |
Fm | Fm |Fm | Fm |

Fm | D# |C# | C |

** | ** |

Fm | Fm | Fm | C# C | ( x2 ) | Fm |คอร์ดเพลง โปรดฟังอีกครั้ง COCKTAIL ค็อกเทล feat.เจ๋ง BIG ASS บิ๊ก แอส

เนื้อเพลง โปรดฟังอีกครั้ง COCKTAIL ค็อกเทล feat.เจ๋ง BIGASS บิ๊กแอสเราเดินทางมาไกล โปรดฟังเสียงเรา ฟังเสียงเรา ชูมือเธอขึ้นฟ้า ยกมือขึ้นมา ไขว่คว้าความฝัน เราอยู่เพื่อเรียนรู้ ต้องตายสักวัน ฉันเข้าใจ แต่อยู่อย่างมีความหมาย พรุ่งนี้ถึงตาย ก็ไม่เสียใจ โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจ ชีวิตของฉันสวรรค์ไม่มีสิทธิ์ลิขิต ดีชั่วต่ำสูงเลวทรามงดงาม แล้วแต่ใจคิด ชีวิตของเราไม่ใช่ของเขา โปรดฟังอีกครั้ง เราแม้อยู่ใต้ฟ้า แต่ท้องนภา ไม่อยู่เหนือเรา อาจไม่ถูกใจเขา ถึงใครไม่เอา ก็ไม่สำคัญ