โปรดฟังอีกครั้ง

Bigass, Cocktailแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Fm | Fm |Fm | C# C |

Fm | Fm |Fm | C# C |

Fm | Fm |Fm | C# C |

Fm | Fm |Fm | C# C |Fm | Fm |

เรFmาเดินทางมาไกG#ล โปรดฟังเสียงเรD#า ฟังเสียงเรC#ชูFmมือเธอขึ้นฟ้G#า  ยกมือขึ้นมD#า ไขว่คว้าความฝัC#

เรFmาอยู่เพื่อเรียนรู้G#  ต้องตายสักวัD#น ฉันเข้าใจC#แต่อยู่Fmอย่างมีความหมG#าย  พรุ่งนี้ถึงตาD#ย ก็ไม่เสียใจC#

โปรดฟังอีกครั้C#งถ้าเธอยังฟัD#งไม่เข้าใจชีวิตของฉัCmนสวรรค์ไม่มีสิทFmธิ์ลิขิตดีชั่วต่ำสูC#งเลวทรามงดงาD#ม แล้วแต่ใจคิดชีวิตของเรCmาไม่ใช่ของเขD#า โปรดฟังอีกคFmรั้ง

Fm | Fm |Fm | C# C |

Fm | Fm |Fm | C# C |

เรFmาแม้อยู่ใต้ฟ้G#า  แต่ท้องนภD#า ไม่อยู่เหนือเรC# CอาFmจไม่ถูกใจเขG#า  ถึงใครไม่เอD#า ก็ไม่สำคัC# D#

** |

Fm | Fm |Fm | Fm |Fm | Fm |Fm | Fm |

Fm | D# |C# | C |

** | ** |

Fm | Fm | Fm | C# C |Fm | Fm | Fm | C# C || Fm |