เผื่อไว้

 เผื่อไว้ วงพันลำ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เผื่อไว้ วงพันลำ

A | C#m |D | E |

จากวันAนี้เราห่างไกล เธอทำอะไC#mรฉันคงไม่รู้เธอDแอบไปมีชู้อีกกี่ร้อยคEนก็ไม่สนใจก็คนอย่างเธอAมันไม่รักดี คอยมีเรื่องทำC#mให้ลำบากใจระยะDทางยิ่งห่างไกลความร่านผู้ชายEของเธอยิ่งสำแดง..  E

ก็คบDกันมาตั้งนาน สันดานเป็นไC#mงฉันจะไม่รู้ก็แค่Dเอามือปิดหู ไม่อยากรับฟัC#mงเรื่องราวที่ร้ายแรงวันนี้Dเธอทำอะไร ก็ตามใจเธC#mอ ไม่ต้องระแF#mวงฉันขอDแค่เธอระวังตัวเองให้Eดี..     E

ป้องกันบ้างDนะ.. ใส่ถุงด้วC#mยนะ..  F#ถ้าเขาไม่เอาBmมา หรือยังไงEก็พกไว้ก็ดีAเบา ๆ บ้างDนะ.. สงครามทั้งคืC#mนมันคงไม่ดีF#วันไหนBmโดน RPGE สักทีจะรู้Aสึก

D | C#m F# |Bm E | A F# |

D | C#m F# |Bm E | A |

* | ** | ** |

วันไหนBmโดน RPGE.. สักทีจะรู้สึก

D | C#m F# | Bm E | A || A |คอร์ดเพลง เผื่อไว้ วงพันลำ

เนื้อเพลง เผื่อไว้ วงพันลำจากวันนี้เราห่างไกล เธอทำอะไรฉันคงไม่รู้ เธอแอบไปมีชู้อีกกี่ร้อยคนก็ไม่สนใจ ก็คนอย่างเธอมันไม่รักดี คอยมีเรื่องทำให้ลำบากใจ ระยะทางยิ่งห่างไกล ความร่านผู้ชายของเธอยิ่งสำแดง ก็คบกันมาตั้งนาน สันดานเป็นไงฉันจะไม่รู้ ก็แค่เอามือปิดหู ไม่อยากรับฟังเรื่องราวที่ร้ายแรง วันนี้เธอทำอะไร ก็ตามใจเธอ ไม่ต้องระแวง ฉันขอแค่เธอระวังตัวเองให้ดี ป้องกันบ้างนะ ใส่ถุงด้วยนะ ถ้าเขาไม่เอามา หรือยังไงก็พกไว้ก็ดี เบาๆบ้างนะ สงครามทั้งคืนมันคงไม่ดี วันไหนโดน RPG สักทีจะรู้สึก วันไหนโดน RPG สักทีจะรู้สึก