ชีพจร

 ชีพจร ภูมิจิต สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ชีพจร ภูมิจิต

G | G |C | C |Em | D || C | C |

เช้าGที่ตื่นขึ้นมารีบขึ้นรถเมล์Gสาย29ยืนCเบียด ๆ เสียด ๆ จุดหมายปลายทาCงคือหมอชิตกว่Emา..จะลEmงรถก็ติดเหลือเกิD | Dน...

บันGได BTS ผู้คนไม่เคยGจะยืนชิดขวาค่อCย ๆ พาตัวเราเคลื่อนที่ขึ้นไปCอย่างเชื่องช้าอีEmก..ไม่นาEmน.. ก็จะ 9 โมD | D

ชีพจรCลงเท้า พาCฉันไปทำงานชีพจGรหัวใจอ่อนล้าGสิ้นดีชีพจCร..ชีวิตCที่อ่อนลงทุกทีD | D..

ในGเวลาทำงานฉันอ่านพันทิGปห้อง Blue PlanetฉันCก็มีความฝันและอยากจะทำCให้มันสำเร็จต้องเคลีEmยร์งานที่กอEmงให้เสร็จ..เสียทีD | D

ฉันGก็อยากเรียนรู้อยากออกไปดูGโลกอันกว้างใหญ่ชีCพจรของฉันเป็นหนึ่งเดียวกันCเมื่อเดินทางไกลก็โลEmก..ทั้งใEmบ ไม่ใช่แค่งาD | Dน..

** |

และเมื่อชีวิCตกำลังอ่อนโรDดังเจ้าพระยGา..ที่ดูD/F#เหือดแห้EmสภาวCะที่ดูอ่อนแรDง และสิ้นหG | Gวัง..ได้ยินเสียCงข้างในจิตใจDได้เรียกร้อGงให้ทำตาD/F#มที่ฝันEmเพราะชีวิตยัCง..ต้องการพลัDให้ก้าวเดิDน..ด้วยความกล้าหาDญ..

C | D || G D/F# | Em D |C | D || G | G |

C | D || G D/F# | Em D |C | C || D | D |

G | G | D | G |G | C | D | G |

G | C | D | G |G | C | D | G |

G | C | D | G |G | C | D | D |

G | G | D | D |

G | C | D | G |

G | C | D | G |คอร์ดเพลง ชีพจร ภูมิจิต

เนื้อเพลง ชีพจร ภูมิจิตเช้าที่ตื่นขึ้นมารีบขึ้นรถเมล์สาย29 ยืนเบียดๆเสียดๆจุดหมายปลายทางคือหมอชิต กว่าจะลงรถก็ติดเหลือเกิน บันได BTS ผู้คนไม่เคยจะยืนชิดขวา ค่อยๆพาตัวเราเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างเชื่องช้า อีกไม่นาน ก็จะ 9 โมง ชีพจรลงเท้า พาฉันไปทำงาน ชีพจรหัวใจอ่อนล้าสิ้นดี ชีพจรชีวิตที่อ่อนลงทุกที ในเวลาทำงานฉันอ่านพันทิปห้อง Blue Planet ฉันก็มีความฝันและอยากจะทำให้มันสำเร็จ ต้องเคลียร์งานที่กองให้เสร็จเสียที ฉันก็อยากเรียนรู้อยากออกไปดูโลกอันกว้างใหญ่ ชีพจรของฉันเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเดินทางไกล ก็โลกทั้งใบ ไม่ใช่แค่งาน และเมื่อชีวิตกำลังอ่อนโรย ดังเจ้าพระยาที่ดูเหือดแห้ง สภาวะที่ดูอ่อนแรง และสิ้นหวัง ได้ยินเสียงข้างในจิตใจ ได้เรียกร้องให้ทำตามที่ฝัน เพราะชีวิตยังต้องการพลัง ให้ก้าวเดินด้วยความกล้าหาญ