ไร้น้ำยา

 บ่าวเริง เมืองนคร ไร้น้ำยา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไร้น้ำยา บ่าวเริง เมืองนคร

A | F#m |Bm | E |D E | A E |

รักAแต่ไม่แสดงออก ไม่เคยบอDกว่ารักสักคำEควาAมในใจกับการกระทำ..ตรงข้าDมเป็นเส้นขนEานทิ้งAเธอให้ปวดร้าว เปลี่ยวเหงาเศF#mร้าทีละนาน ๆจนหัวใจDของเธอแหลกลาญ ตายด้านเย็นชE

รักAแต่ไม่ได้ดูแล ไม่เคยแคDร์แม้วันสำคัEวาAเลนไทน์ดอกไม้จากฉัน ไม่เคDยได้หอบมาหEลืมAแม้วันเกิดเธอ ไอ้ผู้ชาF#mยที่ไร้น้ำยาสมแล้Dวที่เธอโบกมือEลา..จากกัA

ขอโทษหมื่นครั้F#mง.. ก็ยัBmงไม่น่EาอภัยF#mปล่อยมือเธอจากBmไป   แง้มประตูสวรEรค์

คนหม้ายน้ำยAา ไม่สาไหรF#mคนหม้ายหัวใAจ ไม่คู่ควรF#mให้เธอยกโทDษ ให้เธอนั้นหวนคืนหาฉัEคนหม้ายความดีA ไม่มีสิทF#mธิ์ยอมรับว่าผิAดอย่างมหันF#mต์หากเจอไคDร..ดีกว่าฉัEน ขออวยพA

D | A |Bm | E |

D | C#m F#m |Bm E | A |

สำAนึกได้ก็สายเกิน ปล่อยเธอเดินDไปคนละทาEก็Aฉันไม่ดีกับเธอสักอย่าง เหินห่าDงอย่างคนชิงชัEทิ้งAคนไม่ดีคนนี้เสีย เดินหน้F#mาอย่าใส่เกียร์ถอยหลังไปDตามทางอย่างหวัEงดั่งเธอฝัA

* | ** |

D E | A |คอร์ดเพลง ไร้น้ำยา บ่าวเริง เมืองนคร

เนื้อเพลง ไร้น้ำยา บ่าวเริง เมืองนครรักแต่ไม่แสดงออก ไม่เคยบอกว่ารักสักคำ ความในใจกับการกระทำตรงข้ามเป็นเส้นขนาน ทิ้งเธอให้ปวดร้าว เปลี่ยวเหงาเศร้าทีละนานๆจนหัวใจของเธอแหลกลาญ ตายด้านเย็นชา รักแต่ไม่ได้ดูแล ไม่เคยแคร์แม้วันสำคัญ วาเลนไทน์ดอกไม้จากฉัน ไม่เคยได้หอบมาหา ลืมแม้วันเกิดเธอ ไอ้ผู้ชายที่ไร้น้ำยา สมแล้วที่เธอโบกมือลาจากกัน ขอโทษหมื่นครั้ง ก็ยังไม่น่าอภัย ปล่อยมือเธอจากไป แง้มประตูสวรรค์ คนหม้ายน้ำยา ไม่สาไหร คนหม้ายหัวใจ ไม่คู่ควร ให้เธอยกโทษ ให้เธอนั้นหวนคืนหาฉัน คนหม้ายความดี ไม่มีสิทธิ์ ยอมรับว่าผิดอย่างมหันต์ หากเจอไครดีกว่าฉัน ขออวยพร สำนึกได้ก็สายเกิน ปล่อยเธอเดินไปคนละทาง ก็ฉันไม่ดีกับเธอสักอย่าง เหินห่างอย่างคนชิงชัง ทิ้งคนไม่ดีคนนี้เสีย เดินหน้าอย่าใส่เกียร์ถอยหลัง ไปตามทางอย่างหวังดั่งเธอฝัน