เราไม่รู้จักกัน

 เราไม่รู้จักกัน LULA สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เราไม่รู้จักกัน LULA (ลุลา)

Amaj7 | Dmaj9 |Amaj7 | Dmaj9 |

เธอAmaj7ไม่รู้จักฉัน.. เราA7ไม่รู้จักกัน..เราDmaj7ไม่เคยพบกันมาก่อนDmเลยแต่วันC#mหนึ่งเธอเข้ามา.. เปลี่ยนอะไรF#7ในใจของฉันก่อตัวและกลาBmยเป็นคำ..ว่าคุ้นเคEย..

จากคนAmaj7ไม่รู้จักกัน.. ก็กลาA7ยเป็นความผูกพันเธอทำDmaj7ให้ใจของฉันไม่อาจรักใคDmรได้เลยฉันยอC#mมให้เธอหมดใจ  จนไม่อาF#7จจะจากไปไหนแต่เธอกลับทิ้Bmงฉันไว้อยู่ตรงนี้E..

เธอบอกว่ารัDmaj7ก.. ของเรC#mาสว่างกว่าแสงดวงดาวส่องแสBmงพร่างพราว.. อยู่บนฟ้Amaj7า...แต่ดูเหมืDmaj7อน.. แสงดาC#mวจะดับและลับตาลงเมื่อถึBmงเวลา.. เมื่อฉันEรู้ว่า..

จากวันนี้Amaj7จะไม่มีเธออีกแล้F#mว..จะให้ฉันBmต้องทำอย่างไร  ที่ต้องเห็นEเธอเดินจากไปจากวันนี้Amaj7จะไม่มีเธอใช่ไหF#mม..ไม่มีอีกแล้Bmวที่เคยห่วงใยกลับไปเป็นEคนไม่เคยรู้จักกัน

Amaj7 | Dmaj9 |

A | D |C#m | Bm E |

A | D |C#m | Bm E |

* | ** |

จากวันนี้Amaj7จะไม่มีเธอใช่ไหF#mไม่มีอีกแล้Bmวที่เคยผูกพันเป็นแค่ใครEบางคนที่เธอเดินผ่านไป

Amaj7 | Dmaj9 |

เธอAmaj7ไม่รู้จักฉัน.. เราA7ไม่รู้จักกัน..เราDmaj7คงไม่ได้พบกันอีกแล้Dmว..คอร์ดเพลง เราไม่รู้จักกัน LULA (ลุลา)

เนื้อเพลง เราไม่รู้จักกัน LULA (ลุลา)เธอไม่รู้จักฉัน เราไม่รู้จักกัน เราไม่เคยพบกันมาก่อนเลย แต่วันหนึ่งเธอเข้ามา เปลี่ยนอะไรในใจของฉัน ก่อตัวและกลายเป็นคำว่าคุ้นเคย จากคนไม่รู้จักกัน ก็กลายเป็นความผูกพัน เธอทำให้ใจของฉันไม่อาจรักใครได้เลย ฉันยอมให้เธอหมดใจ จนไม่อาจจะจากไปไหน แต่เธอกลับทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้ เธอบอกว่ารัก ของเราสว่างกว่าแสงดวงดาว ส่องแสงพร่างพราว อยู่บนฟ้า แต่ดูเหมือน แสงดาวจะดับและลับตาลง เมื่อถึงเวลา เมื่อฉันรู้ว่า จากวันนี้จะไม่มีเธออีกแล้ว จะให้ฉันต้องทำอย่างไร ที่ต้องเห็นเธอเดินจากไป จากวันนี้จะไม่มีเธอใช่ไหม ไม่มีอีกแล้วที่เคยห่วงใย กลับไปเป็นคนไม่เคยรู้จักกัน จากวันนี้จะไม่มีเธอใช่ไหม ไม่มีอีกแล้วที่เคยผูกพัน เป็นแค่ใครบางคนที่เธอเดินผ่านไป เธอไม่รู้จักฉัน เราไม่รู้จักกัน เราคงไม่ได้พบกันอีกแล้ว