เราไม่รู้จักกัน

LULAแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Amaj7 | Dmaj9 |Amaj7 | Dmaj9 |

เธอAmaj7ไม่รู้จักฉัน.. เราA7ไม่รู้จักกัน..เราDmaj7ไม่เคยพบกันมาก่อนDmเลยแต่วันC#mหนึ่งเธอเข้ามา.. เปลี่ยนอะไรF#7ในใจของฉันก่อตัวและกลาBmยเป็นคำ..ว่าคุ้นเคEย..

จากคนAmaj7ไม่รู้จักกัน.. ก็กลาA7ยเป็นความผูกพันเธอทำDmaj7ให้ใจของฉันไม่อาจรักใคDmรได้เลยฉันยอC#mมให้เธอหมดใจ  จนไม่อาF#7จจะจากไปไหนแต่เธอกลับทิ้Bmงฉันไว้อยู่ตรงนี้E..

เธอบอกว่ารัDmaj7ก.. ของเรC#mาสว่างกว่าแสงดวงดาวส่องแสBmงพร่างพราว.. อยู่บนฟ้Amaj7า...แต่ดูเหมืDmaj7อน.. แสงดาC#mวจะดับและลับตาลงเมื่อถึBmงเวลา.. เมื่อฉันEรู้ว่า..

จากวันนี้Amaj7จะไม่มีเธออีกแล้F#mว..จะให้ฉันBmต้องทำอย่างไร  ที่ต้องเห็นEเธอเดินจากไปจากวันนี้Amaj7จะไม่มีเธอใช่ไหF#mม..ไม่มีอีกแล้Bmวที่เคยห่วงใยกลับไปเป็นEคนไม่เคยรู้จักกัน

Amaj7 | Dmaj9 |

A | D |C#m | Bm E |

A | D |C#m | Bm E |

* | ** |

จากวันนี้Amaj7จะไม่มีเธอใช่ไหF#mไม่มีอีกแล้Bmวที่เคยผูกพันเป็นแค่ใครEบางคนที่เธอเดินผ่านไป

Amaj7 | Dmaj9 |

เธอAmaj7ไม่รู้จักฉัน.. เราA7ไม่รู้จักกัน..เราDmaj7คงไม่ได้พบกันอีกแล้Dmว..