รอฉันหรือเปล่า

 รอฉันหรือเปล่า BANKK CASH สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รอฉันหรือเปล่า BANKK CASH

D# A# | D# Dm |G# | F |

เหตุที่ฉันไม่มีใคA#ร.. เพราะว่าฉันไม่ลืมเธGmอ..ยังจดจำและคิดถึงCmเธอ.. อยู่เสมอตลอดมFา..ชะตาได้เขียA#นขีด.. ให้เราต้องลาGmจาก..ทำให้สองเราต้องผลัดCmพราก..หรือว่าสองเราอ่อนแFอ..

หลังจากได้ลอGmงเดินทาGmM7ฉันได้เรียนรู้Gm7 และซึ้งถึงความหมC7ายว่าอากาD#รเดียวดาย..มันทรมานอย่างนี้F..

เธอยังอยู่ตรงนั้A#นรอฉัDmนหรือเปGmล่าก็ใจG7อยากกลับไปหCmาพบเจอแต่กลัวเธอลืมฉัD#น เพราะเธอนั้นมีใคFหากว่าวันไหA#นเธอเหDmงาเศร้าใGmบอกมG7า จะกลับไปหCmาเธอ ณDm  ที่เดิD#ม..ของเรFแล้วเจอกันอีกครั้ง

D# A# | D# Dm |G# | G# | F |

* | ** |

G |

เธอยังอยู่ตรงนั้CนรอฉัEmนหรือเปAmล่าก็ใจA7อยากกลับไปหDmาพบเจอแต่กลัวเธอลืมฉัFน เพราะเธอนั้นมีใคGหากว่าวันไหCนเธอเหEmงาเศร้าใAmบอกมA7า จะกลับไปหDmาเธอ ณEm  ที่เดิFม..ของเรGแล้วเจอกันอีกครั้ง

C G/B Am G | F | ( x2 ) | C |คอร์ดเพลง รอฉันหรือเปล่า BANKK CASH

เนื้อเพลง รอฉันหรือเปล่า BANKK CASHเหตุที่ฉันไม่มีใคร เพราะว่าฉันไม่ลืมเธอ ยังจดจำและคิดถึงเธอ อยู่เสมอตลอดมา ชะตาได้เขียนขีด ให้เราต้องลาจาก ทำให้สองเราต้องผลัดพราก หรือว่าสองเราอ่อนแอ หลังจากได้ลองเดินทาง ฉันได้เรียนรู้ และซึ้งถึงความหมาย ว่าอาการเดียวดายมันทรมานอย่างนี้ เธอยังอยู่ตรงนั้นรอฉันหรือเปล่า ก็ใจอยากกลับไปหาพบเจอ แต่กลัวเธอลืมฉัน เพราะเธอนั้นมีใคร หากว่าวันไหนเธอเหงาเศร้าใจ บอกมา จะกลับไปหาเธอ ณ ที่เดิมของเรา แล้วเจอกันอีกครั้ง เธอยังอยู่ตรงนั้นรอฉันหรือเปล่า ก็ใจอยากกลับไปหาพบเจอ แต่กลัวเธอลืมฉัน เพราะเธอนั้นมีใคร หากว่าวันไหนเธอเหงาเศร้าใจ บอกมา จะกลับไปหาเธอ ณ ที่เดิมของเรา แล้วเจอกันอีกครั้ง