รอฉันหรือเปล่า

BANKK CASHแนวเพลง: สตริง  
เผยแพร่เมื่อ:

D# A# | D# Dm |G# | F |

เหตุที่ฉันไม่มีใคA#ร.. เพราะว่าฉันไม่ลืมเธGmอ..ยังจดจำและคิดถึงCmเธอ.. อยู่เสมอตลอดมFา..ชะตาได้เขียA#นขีด.. ให้เราต้องลาGmจาก..ทำให้สองเราต้องผลัดCmพราก..หรือว่าสองเราอ่อนแFอ..

หลังจากได้ลอGmงเดินทาGmM7ฉันได้เรียนรู้Gm7 และซึ้งถึงความหมC7ายว่าอากาD#รเดียวดาย..มันทรมานอย่างนี้F..

เธอยังอยู่ตรงนั้A#นรอฉัDmนหรือเปGmล่าก็ใจG7อยากกลับไปหCmาพบเจอแต่กลัวเธอลืมฉัD#น เพราะเธอนั้นมีใคFหากว่าวันไหA#นเธอเหDmงาเศร้าใGmบอกมG7า จะกลับไปหCmาเธอ ณDm  ที่เดิD#ม..ของเรFแล้วเจอกันอีกครั้ง

D# A# | D# Dm |G# | G# | F |

* | ** |

G |

เธอยังอยู่ตรงนั้CนรอฉัEmนหรือเปAmล่าก็ใจA7อยากกลับไปหDmาพบเจอแต่กลัวเธอลืมฉัFน เพราะเธอนั้นมีใคGหากว่าวันไหCนเธอเหEmงาเศร้าใAmบอกมA7า จะกลับไปหDmาเธอ ณEm  ที่เดิFม..ของเรGแล้วเจอกันอีกครั้ง

C G/B Am G | F |C G/B Am G | F || C |