รับได้ไหม

แมว จิรศักดิ์, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Dm7 | C |Dm7 G | C |Fm |

 เธCอ.. คนที่ดีEmพร้อมF วันนี้เธอยอมทุกอย่างเพื่Fอฉัน ฉัDm7น.. คนที่ช่าCงฝัน รู้เDm7พียงว่าฉัGนโชคดีเหนืCอใคร

Dm7  แต่ในใจG.. ยิ่งไหEmวยิ่งหวั่AmกลัDm7วว่าสักวัGนฉันอาจจะเสีCยเธอไป    G/Bเมื่อวัAmนนี้ เพิ่งเริ่มAmM7รัก ทุกอย่าD7งก็สดใสแต่นาFนไป มันอา(Dm)จไม่เป็นอย่างนั้G

จะรับได้ไหFม ถ้าถึG/Fง..วันนั้Amทุกอย่างที่เธอฝัDm7น..อาจเป็นแค่ภาGพลวงตCmaj7จะรัG/BกกันไหAmม  ถ้าวันGหนึ่ง.. เธEmอได้รู้ว่Amแท้จริDm7งคนอย่างฉัGน มันก็แค่FคนธรรมดFmาคนหนึ่(C)

C | Fm |

 รู้C.. รู้ว่าเธEmอรักF และฉันก็รักเธอเท่าชีFวิต ก็รู้Dm7.. ว่าเธอก็คงCคิด ว่าคDm7นอย่างฉันสำคัGญเหนือCใคร

* | ** |

Bm E | A |Am D | G |Gm C | F |Dm | G |

จะรับได้ไหFม ถ้าถึG/Fง..วันนั้Amทุกอย่างที่เธอฝัDm7น..อาจเป็นแค่ภาGพลวงตCmaj7จะรัG/BกกันไหAmม  ถ้าวันGหนึ่ง.. เธE9อได้รู้ว่Amแท้จริDm7งคนอย่างฉัGน มันก็แค่FคนธรรมดG

จะรับได้ไหFม ถ้าถึG/Fง..วันนั้Amทุกอย่างที่เธอฝัDm7น..อาจเป็นแค่ภาGพลวงตCmaj7จะรัG/BกกันไหAmม  ถ้าวันGหนึ่ง.. เธE9อได้รู้ว่Amแท้จริDm7งคนอย่างฉัGน มันก็แFค่คนธรรมดFmา..ที่รักเธอ

C | Fm || C Fm || Cmaj7 |