สิสู้อ้ายได้บ่

แทหยัด ภูไทเร็คคอร์ด, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |E | F# |

ฮักกันมG#mาตั้งแต่ดD#mน จนว่าคนEเขานั้นอิจฉF#อยู่กับเจ้G#mาดนแล้วหนD#mา บ่เคยเปลี่ยEนใจ    F#แต่วันนี้G#mผู้สาวอ้D#mาย..เจ้าเปลี่ยนใจEไปฮักคนใหF#ม่เป็นเอาหลEาย บ่คึดเลยสิเป็นแบF#บนี้

ขั้นว่าเขG#mามันสิดีD#m.. กะพากันEเฮ็ดดีกันสF#สิบขG#mอเจ้าคืนมD#mา ถ้าเจ้าหมEดใจ     F#เฮ็ดดีนำG#mเจ้าปานนี้D#m.. กะยังไปEกับเขาคนใหF#ม่แต่อยากถิ่Eมคำถามไว้ให้คิดเบิ่งก่อD#

บักผู้บ่าวใหEม่..มันสิF#สู้อ้ายได้บ่D#mน้องหล่G#mเขาเข้ามEา..เพื่อหวัF#งมีแฮงแค่สอBงสามทีหมดความหมEาย..เขากะF#สิถิ่มเจ้าไD#mปคนดีG#mฮักเจ้Eาถืกเขาย่ำยีหมดความD#หมาย

เซืออ้ายโลดเป็นห | G#m D#m | E F# | ยังเซืออ้ายโลดเป็นห | G#m D#m | E F# | ยังเซืออ้ายโลดเป็นห | E | F# | ยัง

G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |E | F# |

* | ** | *** | *** |

เซืออ้ายโลดเป็นห | G#m D#m | E F# | ยังเซืออ้ายโลดเป็นห | G#m D#m | E F# | ยังเซืออ้ายโลดเป็นห | G#m D#m | E F# | ยัง

G#m D#m | E F# || E | F# |

เซืออ้ายโลดเป็นหG#mยัง