สิทนได้บ่

  พลอย ศศิธร   สิทนได้บ่   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สิทนได้บ่ พลอย ศศิธร

F G | Em Am |Dm G | C |

สิเป็นจั่งใด๋C.. กะฮักกะแพงคือAmเก่าถึงแFม้สิมีเรื่องราGวมาผิดใCบางทีFบ่มีเหตุผGล  ชวนทะเลEmาะ งี่เง่าเกินไAmขอโทDmษที่เกือบทำลาGยความฮักเฮCาพัง

กะฮู้อDmยู่  ฝันต้องเป็Emนจริงคำเว่าทุกสิ่Fง ที่อ้างอิงD7ตอนคบGกัน..   G

งี่เง่าเด้F สิทนได้บ่Fmเคียดเร็วเด้Em ทนง้อได้Amบ่จ่มเก่งเด้F สิฮักอยู่บ้Gอ  แถมเอาแต่ใจCบ่คิดบ่ฝัFน..ว่าวันนี้Em.. สิมีCอ้ายเคีEmยงข้างAmกายขอบคุDmณ..เด้ออ้Em | Emาย..            ที่ทนได้ขนาCดนี้..

F Fm | Em Am |Dm G | C |

F G | Em Am |Dm G | C |

กะฮู้อDmยู่  ฝันต้องเป็Emนจริงคำเว่าทุกสิ่Fง ที่อ้างอิงD7ตอนคบGกัน..   G

งี่เง่าเด้F สิทนได้บ่Fmเคียดเร็วเด้Em ทนง้อได้Amบ่จ่มเก่งเด้F สิฮักอยู่บ้Gอ  แถมเอาแต่ใจCบ่คิดบ่ฝัFน..ว่าวันนี้Em.. สิมีCอ้ายเคีEmยงข้างAmกายขอบคุDmณ..เด้ออ้Em | Emาย..            ที่ทนได้ขนาดนี้..

F Fm | C |คอร์ดเพลง สิทนได้บ่ พลอย ศศิธร

เนื้อเพลง สิทนได้บ่ พลอย ศศิธรสิเป็นจั่งใด๋ กะฮักกะแพงคือเก่า ถึงแม้สิมีเรื่องราวมาผิดใจ บางทีบ่มีเหตุผล ชวนทะเลาะ งี่เง่าเกินไป ขอโทษที่เกือบทำลายความฮักเฮาพัง กะฮู้อยู่ ฝันต้องเป็นจริง คำเว่าทุกสิ่ง ที่อ้างอิงตอนคบกัน งี่เง่าเด้ สิทนได้บ่ เคียดเร็วเด้ ทนง้อได้บ่ จ่มเก่งเด้ สิฮักอยู่บ้อ แถมเอาแต่ใจ บ่คิดบ่ฝันว่าวันนี้ สิมีอ้ายเคียงข้างกาย ขอบคุณเด้ออ้าย ที่ทนได้ขนาดนี้ กะฮู้อยู่ ฝันต้องเป็นจริง คำเว่าทุกสิ่ง ที่อ้างอิงตอนคบกัน งี่เง่าเด้ สิทนได้บ่ เคียดเร็วเด้ ทนง้อได้บ่ จ่มเก่งเด้ สิฮักอยู่บ้อ แถมเอาแต่ใจ บ่คิดบ่ฝันว่าวันนี้ สิมีอ้ายเคียงข้างกาย ขอบคุณเด้ออ้าย ที่ทนได้ขนาดนี้