สุดท้ายอ้ายส่ำหมา

 เพชร สหรัตน์ สุดท้ายอ้ายส่ำหมา Cover ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สุดท้ายอ้ายส่ำหมา (Cover Version)

C#m | A |B | C#m | C#m |

ไสC#mเจ้าบอก..ว่าฮักอ้ายเหมิดใF#mแต่ทำไมB.. อ้ายถึงมีน้ำC#mตาหรือให้เป็นได้E..แค่คนขั้นเวลF#mเป็นคนเหลือเลือกน้องหล่Bา..ซั่นบ้อเวลG#mาเจ้าบ่มีC#mไผ..

อ้ายพอเข้าใC#mจ  เข้าใจไปเหมิดสุอย่F#mางอ้ายสิหลีกทBาง ขั่นว่านางเปิดใC#mว่าเจ้านั้นA..สิอ่วBยไปทางฮักC#mใหม่คนเหลือเลือกจั่งอ้าF#mย..สิขอลี้ไห้B..ผู้เดียวดอกC#mหนา..

สุดท้าAย..อ้าBย..ส่ำC#mหมานอนเจ็บปาF#mนว่า ปานว่BาถืกเตะปลาEยคางบางมื้อนั่งไC#mห้ เสียใจBจนซอดแจ้งจ่างป่C#mางหัวก่อฮู้ว่าน้องนาAง..เป็นงูจงอาBง งูเห่G#า...

สุดท้าAย..อ้าBย..แพ้เขC#mผลสุดท้าAย..อ้าBย..กะส่ำC#mหมา..   C#m

ไสC#mเจ้าว่า..สัญญาเจ้าจะไม่F#mลืมเมื่อเจ้าใจซึBม.. คืนที่ดาวเต็มฟ้C#mเจ้านั่งพิงไหล่อ้าC#mย  แถมยังมีน้ำF#mตาอ้ายยังเอาผ้าขาวม้Bา..เช็ดน้ำตG#mา..ให้นC#mาง

A B | C#m |A B | G#m |A B | G#m C#m |A B | C#m |

* | ** | *** |

อ้ายยังเอาผ้าขาวม้Bา..เช็ดน้ำตG#mา ตุ้มห่C#mมให้นาง..

C#m | F#m || A B | C#m || C#m |คอร์ดเพลง สุดท้ายอ้ายส่ำหมา (Cover Version)

เนื้อเพลง สุดท้ายอ้ายส่ำหมา (Cover Version)ไสเจ้าบอกว่าฮักอ้ายเหมิดใจ แต่ทำไม อ้ายถึงมีน้ำตา หรือให้เป็นได้แค่คนขั้นเวลา เป็นคนเหลือเลือกน้องหล่า ซั่นบ้อเวลาเจ้าบ่มีไผ อ้ายพอเข้าใจ เข้าใจไปเหมิดสุอย่าง อ้ายสิหลีกทาง ขั่นว่านางเปิดใจ ว่าเจ้านั้นสิอ่วยไปทางฮักใหม่ คนเหลือเลือกจั่งอ้าย สิขอลี้ไห้ผู้เดียวดอกหนา สุดท้ายอ้ายส่ำหมา นอนเจ็บปานว่า ปานว่าถืกเตะปลายคาง บางมื้อนั่งไห้ เสียใจจนซอดแจ้งจ่างป่าง หัวก่อฮู้ว่าน้องนางเป็นงูจงอาง งูเห่า สุดท้ายอ้ายแพ้เขา ผลสุดท้ายอ้ายกะส่ำหมา ไสเจ้าว่าสัญญาเจ้าจะไม่ลืม เมื่อเจ้าใจซึม คืนที่ดาวเต็มฟ้า เจ้านั่งพิงไหล่อ้าย แถมยังมีน้ำตา อ้ายยังเอาผ้าขาวม้าเช็ดน้ำตาให้นาง อ้ายยังเอาผ้าขาวม้าเช็ดน้ำตา ตุ้มห่มให้นาง