สุดท้ายอ้ายส่ำหมา (ต้นฉบับ)

 อ.หล่อ นาปัง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สุดท้ายอ้ายส่ำหมา อ.หล่อ นาปัง

Dm | A# |C | A |

Gm | F |A# C | Dm |

ไสDmเจ้าบอก..ว่าฮักอ้ายเหมิดใGmแต่ทำไมC.. อ้ายถึงมีน้ำDmตาหรือให้เป็นไDmด้..แค่คนขั้นเวลGmเป็นคนเหลือเลือกน้องหล่Cา..ซั่นบ้อเวลAmาเจ้าบ่มีDmไผ..    Dm

อ้ายพอเข้าใDmจ  เข้าใจไปเหมิดสุอย่Gmางอ้ายสิหลีกทCาง ขั่นว่านางเปิดใDmว่าเจ้านั้นA#..สิอ่วCยไปทางฮักDmใหม่คนเหลือเลือกจั่งอ้าGmย..สิขอลี้ไห้C..ผู้เดียวDmดอกหนา..   Dm

สุดท้าA#ย..อ้าCย..ส่ำDmหมานอนเจ็บปาGmนว่า ปานว่CาถืกเตะปลาFยคางบางมื้อนั่งไDmห้ เสียใจจนซอดแจ้งจ่างDmป่างหัวก่อฮู้ว่าน้องนาA#ง..เป็นงูจงอาCง งูเห่A | Aา...

สุดท้าA#ย..อ้าCย..แพ้เขDmผลสุดท้าA#ย..อ้าCย..กะDmส่ำหมา..  Dm

ไสDmเจ้าว่า..สัญญาเจ้าจะไม่Gmลืมเมื่อเจ้าใจซึCม.. คืนที่ดาวเต็มฟ้Dmเจ้านั่งพิงไหล่อ้าDmย  แถมยังมีน้ำตGmอ้ายยังเอาผ้าขาวม้Cา..ซับน้ำตAmา..ให้Dmนางอ้ายยังเอาผ้าขาวม้Cา..เช็ดน้ำตAmา ตุ้มห่Dmมให้นาง.. Dm

A# C | Dm |Gm C | F |Dm | Gm |A# C | A | A |

* | ** | *** |

A# C | Dm || A# C | Dm || Dm |คอร์ดเพลง สุดท้ายอ้ายส่ำหมา อ.หล่อ นาปัง

เนื้อเพลง สุดท้ายอ้ายส่ำหมา อ.หล่อ นาปังไสเจ้าบอกว่าฮักอ้ายเหมิดใจ แต่ทำไม อ้ายถึงมีน้ำตา หรือให้เป็นได้แค่คนขั้นเวลา เป็นคนเหลือเลือกน้องหล่า ซั่นบ้อเวลาเจ้าบ่มีไผ อ้ายพอเข้าใจ เข้าใจไปเหมิดสุอย่าง อ้ายสิหลีกทาง ขั่นว่านางเปิดใจ ว่าเจ้านั้นสิอ่วยไปทางฮักใหม่ คนเหลือเลือกจั่งอ้าย สิขอลี้ไห้ผู้เดียวดอกหนา สุดท้ายอ้ายส่ำหมา นอนเจ็บปานว่า ปานว่าถืกเตะปลายคาง บางมื้อนั่งไห้ เสียใจจนซอดแจ้งจ่างป่าง หัวก่อฮู้ว่าน้องนางเป็นงูจงอาง งูเห่า สุดท้ายอ้ายแพ้เขา ผลสุดท้ายอ้ายกะส่ำหมา ไสเจ้าว่าสัญญาเจ้าจะไม่ลืม เมื่อเจ้าใจซึม คืนที่ดาวเต็มฟ้า เจ้านั่งพิงไหล่อ้าย แถมยังมีน้ำตา อ้ายยังเอาผ้าขาวม้าซับน้ำตาให้นาง อ้ายยังเอาผ้าขาวม้าเช็ดน้ำตา ตุ้มห่มให้นาง