ไม่ตลก

 ไม่ตลก วงSTOMP สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ตลก STOMP TMG

C G | Am F |C G | Am F |

แค่ขำC ๆ เธอพูดมาได้GยังไงสนุกมาAmกใช่ไหมที่เล่นกับใจFคนเธอสุขCใจ แต่ใครต้องทุกGข์ทนโธ่ใจAmคนช่างทำได้ลงFคอ

Dm  หัวเราะชอบใEmตลกมากใช่ไหFมที่เห็นคนร้องไห้FนาขำอะไรนักหรืG

อกหักCนะโว้ย  ไม่ใช่ตลGกจะฮาหัวเราAmะคนมีน้ำตา  นี่เธอFเป็นบ้าอะไรมันเจ็Cบนะโว้ย  จริงจัGงเธอรู้ไหมจะขำAmก็ไปไกล ๆ  ไอ้คFนที่เสียใจ..   Fmมันไม่ตลก

Am | G |

แค่ขำC ๆ เธอทำกันได้GลงใจเธAmอคงไม่เคยรักใคFรจริงหลอกให้Cรัก เชื่อใจเธอทุกGสิ่งแล้วก็เขี่Amยทิ้ง เห็นรักเป็นเรื่อFงตลก

Dm  หัวเราะชอบใEmสนุกมากใช่ไหFมที่เห็นคนร้องไห้Fเธอเป็นอะไรนักหรืG

** |

Am | G |F | G |

C G | Am F |C G | Am F |

อกหักCนะโว้ย  ไม่ใช่ตลGกจะฮาหัวเราAmะคนมีน้ำตา  นี่เธอFเป็นบ้าอะไรมันเจ็Cบนะโว้ย  จริงจัGงเธอรู้ไหมจะขำAmก็ไปไกล ๆ  โวF...

** |

Am | G |

มันไม่Amตลก... Gฉันไม่Amตลก!คอร์ดเพลง ไม่ตลก STOMP TMG

เนื้อเพลง ไม่ตลก STOMP TMGแค่ขำๆเธอพูดมาได้ยังไง สนุกมากใช่ไหมที่เล่นกับใจคน เธอสุขใจ แต่ใครต้องทุกข์ทน โธ่ใจคนช่างทำได้ลงคอ หัวเราะชอบใจ ตลกมากใช่ไหมที่เห็นคนร้องไห้ นาขำอะไรนักหรือ อกหักนะโว้ย ไม่ใช่ตลกจะฮา หัวเราะคนมีน้ำตา นี่เธอเป็นบ้าอะไร มันเจ็บนะโว้ย จริงจังเธอรู้ไหม จะขำก็ไปไกลๆไอ้คนที่เสียใจ มันไม่ตลก แค่ขำๆเธอทำกันได้ลง ใจเธอคงไม่เคยรักใครจริง หลอกให้รัก เชื่อใจเธอทุกสิ่ง แล้วก็เขี่ยทิ้ง เห็นรักเป็นเรื่องตลก หัวเราะชอบใจ สนุกมากใช่ไหมที่เห็นคนร้องไห้ เธอเป็นอะไรนักหรือ อกหักนะโว้ย ไม่ใช่ตลกจะฮา หัวเราะคนมีน้ำตา นี่เธอเป็นบ้าอะไร มันเจ็บนะโว้ย จริงจังเธอรู้ไหม จะขำก็ไปไกลๆโว มันไม่ตลก ฉันไม่ตลก!