สืบพันธุ์

 บุ๊ค ศุภกาญจน์ สืบพันธุ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สืบพันธุ์ บุ๊ค ศุภกาญจน์

เขBmาแค่มาสืบพันGธุ์ ในช่วงเวลาที่แสนDสั้นเขาบ่ได้ฮัAกเฮาอิหลีอิหลอเขBmาแค่มาหลอกฟันG แค่คืนเดียวท่อนั้DสืบพันAธุ์ แล้วก็จากไBm

Bm | G |D | A |

Bm | G |D | G |

เขาBmบอกเฮาว่าฮักแพง..คักGมักหลายกว่าไผเฮาDกะเปย์หัวใจให้เขาAจนบ่มีฮอดม่องฟิ่วย้อนBmแพงเจ้าป่านตา และบ่Gได้เคยคึดว่าสิขี้ตั๋วDให้เฮาไถ่นาท่งน้อAจนข้าวดอมันพอเBm | Bmกี่ยว

กะย้อนว่าเชื่Gอคนง่าAย..   ควF#mายกะยังบ่ปาBmเจ็บมาจนขี้ค้าGน..แล้วเด้Aอ..   เธF#mอกะบ่เห็นใBmเจ้ามันคนใจGร้าย ฮู้บ่A..  โอA...

เขBmาแค่มาสืบพันGธุ์ ในช่วงเวลาที่แสนสั้Dเขาบ่ได้ฮัAกเฮาอิหลีอิหลอเขBmาแค่มาหลอกฟันG แค่คืนเดียวท่อนั้DสืบพันAธุ์ แล้วก็จากไปเขBmาบ่ฮักกะช่าGง เขาสิเป็นหลายต่Dางกะช่าAง (ห่าขั้ | Bm | G | D | A | วมึง)

Bm | G |D | A |A | Bm |

* | ** | ** |

Bm | G | D | A | ( x2 ) | Bm |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง สืบพันธุ์ บุ๊ค ศุภกาญจน์เขาแค่มาสืบพันธุ์ ในช่วงเวลาที่แสนสั้น เขาบ่ได้ฮักเฮาอิหลีอิหลอ เขาแค่มาหลอกฟัน แค่คืนเดียวท่อนั้น สืบพันธุ์ แล้วก็จากไป เขาบอกเฮาว่าฮักแพงคักมักหลายกว่าไผ เฮากะเปย์หัวใจให้เขาจนบ่มีฮอดม่องฟิ่ว ย้อนแพงเจ้าป่านตา และบ่ได้เคยคึดว่า สิขี้ตั๋วให้เฮาไถ่นาท่งน้อย จนข้าวดอมันพอเกี่ยว กะย้อนว่าเชื่อคนง่าย ควายกะยังบ่ปาน เจ็บมาจนขี้ค้านแล้วเด้อ เธอกะบ่เห็นใจ เจ้ามันคนใจร้าย ฮู้บ่ โอ เขาแค่มาสืบพันธุ์ ในช่วงเวลาที่แสนสั้น เขาบ่ได้ฮักเฮาอิหลีอิหลอ เขาแค่มาหลอกฟัน แค่คืนเดียวท่อนั้น สืบพันธุ์ แล้วก็จากไป เขาบ่ฮักกะช่าง เขาสิเป็นหลายต่าง กะช่าง ห่าขั้วมึง