สืบพันธุ์

บุ๊ค ศุภกาญจน์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สืบพันธุ์ บุ๊ค ศุภกาญจน์

เขBmาแค่มาสืบพันGธุ์ ในช่วงเวลาที่แสนDสั้นเขาบ่ได้ฮัAกเฮาอิหลีอิหลอเขBmาแค่มาหลอกฟันG แค่คืนเดียวท่อนั้DสืบพันAธุ์ แล้วก็จากไBm

Bm | G |D | A |

Bm | G |D | G |

เขาBmบอกเฮาว่าฮักแพง..คักGมักหลายกว่าไผเฮาDกะเปย์หัวใจให้เขาAจนบ่มีฮอดม่องฟิ่วย้อนBmแพงเจ้าป่านตา และบ่Gได้เคยคึดว่าสิขี้ตั๋วDให้เฮาไถ่นาท่งน้อAจนข้าวดอมันพอเBm | Bmกี่ยว

กะย้อนว่าเชื่Gอคนง่าAย..   ควF#mายกะยังบ่ปาBmเจ็บมาจนขี้ค้าGน..แล้วเด้Aอ..   เธF#mอกะบ่เห็นใBmเจ้ามันคนใจGร้าย ฮู้บ่A..  โอA...

เขBmาแค่มาสืบพันGธุ์ ในช่วงเวลาที่แสนสั้Dเขาบ่ได้ฮัAกเฮาอิหลีอิหลอเขBmาแค่มาหลอกฟันG แค่คืนเดียวท่อนั้DสืบพันAธุ์ แล้วก็จากไปเขBmาบ่ฮักกะช่าGง เขาสิเป็นหลายต่Dางกะช่าAง (ห่าขั้ | Bm | G | D | A | วมึง)

Bm | G |D | A |A | Bm |

* | ** | ** |

Bm | G | D | A | ( x2 ) | Bm |