ซ้ำเติม

มาตัง, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ซ้ำเติม มาตัง

F | Am Dm |A# | C |

แบกควาFมเจ็บช้ำมา  แบกมAmาตั้งไกDmเผื่อพอA#จะมีใคร..พึ่งพFา...เกือบลืมFความช้ำใจ  เมื่อเธAmอเข้ามDmเข้ามาA#คอยเยียวยา รักษาCใจ

A# และแล้วทุกอย่าCงก็มาแปรDmผันA# มันเลยต้องเจ็Cบและช้ำใหFม่A# เธอทำรอยเก่Cาที่คนทำDmทิ้งไว้ ตอกย้ำGmมันลงไปA#..ที่จุดเดิCม..

ขอบคุFณที่ซ้ำเติม.. จุดเดิGmมที่เคยเจ็บเจ็บแบบเดิA#มที่เคยเจCอ..มาก่อFน..ขอบคุFณที่ซ้ำเติม.. จุดเดิGmมให้ยิ่งอ่อนช่วยบั่นทอA#นซ้ำลงไปC.. ที่เดิFม..

F |

ไม่เคFยจะคิดเลย  ไม่เคAmยระวังDmก็เลยA#ไปจริงจัง..เหมือนก่อFน...แปลกดีFที่เชื่อเธอ  ว่าเธอAmจะแน่นอDmว่าเธอA#คงจะจริง ไม่เหมือนCใคร

* | ** |

A จะเติมความหวัง.. สักครั้Dmงลงที่ใจA# เพื่อให้ใจCดีดังเดิFม...A มาเจอความช้ำ.. ที่เธอDmให้มาเพิ่มGm เธอกลับเติA#มความเจ็บใจC...

** |

ขอบคุFณที่ซ้ำเติม.Gm | Bb C | F.ขอบคุFณที่ซ้ำเติม.. จุดเดิGmมให้ยิ่งอ่อนช่วยบั่นทอA#นซ้ำลงไปC.. ที่เดิFม..

F |