ซังอ้ายบ่ลง

  ซังอ้ายบ่ลง   อัน พิไลพร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซังอ้ายบ่ลง อัน พิไลพร

G | Bm |C Cm | G |

อย่าห่วงอีหยัGง  ซำนี่Bmน้องบ่พอตายไปเป็นCคู่แก้ว ที่เพิ่นปั้นไว้แล้วน้องเข้าใCmจ..อ้ายเบิดDสุอย่าง

ที่อ้าGยเลือกเขา  ที่สองเฮBmาต้องเดินแยกทางถึงฮักสิCถืกม่าง  ถิ่มน้องให้ฝันค้างเหลือแต่แผCmล..ที่ฝังลึกDในใจ

Bm   คนห่างไกลถูกลบจนพ้นใEmจของอ้าย   กอดเอาเขาCเข้ามาไว้   คนนอกใจจั่งน้องต้องเป็นGคนอื่น      D/F#Em   ถึงยังฮักแต่คงบ่มีBmที่ให้ยืEm   ถึงอยากฝืนCอยู่  กะฮู้ว่าอ้าCยคงสิบ่ต้อDงการ... D

เมื่อสุดทางฝัGนที่น้อง..สิได้หย่Bmางไปนำเจ้าหน้าที่เจ็บCเก็บกอดความเหงDสิรับเอา เอาไว้Gดอกหนา.. G7หลังน้ำตาCบอกอ้ายว่าฮักหลDายถึงต้องเสียใBmจเจ็บปางตายEmกะซ่างถึงถูกลืCมใจกะบอกว่าหยัDง มันซังอ้าย.G.บ่ลง

C | Bm |Am D | G Bm |C D | Bm Em |Am D | G D |

ถึงฮอยฮักGเก่า.. ยังแขวนคอBmน้องทุกบาดหย่างถึงอ้ายยกCให้เขาไปเบิดแล้วทุกอย่างถึงหมดหCmวัง กะยังลืมDบ่ได้

* | ** | ** |

ถึงถูกลืCมใจกะบอกว่าหยัDง.. มันซังอ้าCย..บ่Cm Gลงคอร์ดเพลง ซังอ้ายบ่ลง อัน พิไลพร

เนื้อเพลง ซังอ้ายบ่ลง อัน พิไลพรอย่าห่วงอีหยัง ซำนี่น้องบ่พอตาย ไปเป็นคู่แก้ว ที่เพิ่นปั้นไว้แล้ว น้องเข้าใจอ้ายเบิดสุอย่าง ที่อ้ายเลือกเขา ที่สองเฮาต้องเดินแยกทาง ถึงฮักสิถืกม่าง ถิ่มน้องให้ฝันค้าง เหลือแต่แผลที่ฝังลึกในใจ คนห่างไกลถูกลบจนพ้นใจของอ้าย กอดเอาเขาเข้ามาไว้ คนนอกใจจั่งน้องต้องเป็นคนอื่น ถึงยังฮักแต่คงบ่มีที่ให้ยืน ถึงอยากฝืนอยู่ กะฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้องการ เมื่อสุดทางฝันที่น้องสิได้หย่างไปนำเจ้า หน้าที่เจ็บเก็บกอดความเหงา สิรับเอา เอาไว้ดอกหนา หลังน้ำตาบอกอ้ายว่าฮักหลาย ถึงต้องเสียใจเจ็บปางตายกะซ่าง ถึงถูกลืมใจกะบอกว่าหยัง มันซังอ้ายบ่ลง ถึงฮอยฮักเก่า ยังแขวนคอน้องทุกบาดหย่าง ถึงอ้ายยกให้เขาไปเบิดแล้วทุกอย่าง ถึงหมดหวัง กะยังลืมบ่ได้ ถึงถูกลืมใจกะบอกว่าหยัง มันซังอ้ายบ่ลง