ต่อชีวิตอ้ายแหน่

แม็คกี้ ฤทธิศร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D | C#m |Bm | E |

กี่วันAที่เลยผ่าน  กี่เดือF#mนกี่ปีที่ผ่านมาช่วงเวลDาดี ๆ ที่สองEเฮาเดินร่วมAทางว่าสิฮักAกันฮอดมื้อตาย  ชั่วฟ้F#mาดินสลายบ่ไกลห่างสิจับมืDอ.. ร่วมทาง สิบ่ทิ้งEกัน

ฝันBmมาพังทลาEย.. ในวันที่ใจC#mของเจ้าหมดฮักF#mกันเหตุผลDสั้น ๆ  ให้เฮาจบกัน น้องมีEคนใหม่... E

ต่อชีวิตอ้าAยแหน่  ต่อลF#mมหายใจให้อ้ายแหน่หัวใจDมันยังอ่อนแอ  บ่พร้อEมสิฮับความจริงไว้ชีวิตอ้าAยแหน่  ต้องตาF#mยแท้ ๆ คือเรื่องจริงคงจบD.. เบิดEทุกสิ่ง  เมื่อเธอบอกเลิกกัน

A | E |

ขาดเจ้Aาสิอยู่จั่งได๋  ต่อเวลF#mาให้อ้ายแหน่หล่าหากความฮักDของอ้ายมีค่Eา ยังเหลือในAใจสิบ่รั้งAเจ้าต่อจากนั้น  บ่ฝืนกัF#mนคันเจ้าสิไปต่อให้ล่าDมโซ่ฮักเฮาไว้ กะดึงใจเจ้าบ่Eอยู่... E

** |

A | E |

D E | F#m |D | E | E |

ต่อชีวิตอ้าAยแหน่  ต่อลF#mมหายใจให้อ้ายแหน่หัวใจDมันยังอ่อนแอ  บ่พร้อEมสิฮับความจริงไว้ชีวิตอ้าAยแหน่  ต้องตาF#mยแท้ ๆ คือเรื่องจริงคงจบD.. เบิดEทุกสิ่ง.. โอ้Eย..

** |

D | C#m || Bm | E || A |