ต่อชีวิตอ้ายแหน่

 ต่อชีวิตอ้ายแหน่ แม็คกี้ ฤทธิศร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ต่อชีวิตอ้ายแหน่ แม็คกี้ ฤทธิศร

D | C#m |Bm | E |

กี่วันAที่เลยผ่าน  กี่เดือF#mนกี่ปีที่ผ่านมาช่วงเวลDาดี ๆ ที่สองEเฮาเดินร่วมAทางว่าสิฮักAกันฮอดมื้อตาย  ชั่วฟ้F#mาดินสลายบ่ไกลห่างสิจับมืDอ.. ร่วมทาง สิบ่ทิ้งEกัน

ฝันBmมาพังทลาEย.. ในวันที่ใจC#mของเจ้าหมดฮักF#mกันเหตุผลDสั้น ๆ  ให้เฮาจบกัน น้องมีEคนใหม่... E

ต่อชีวิตอ้าAยแหน่  ต่อลF#mมหายใจให้อ้ายแหน่หัวใจDมันยังอ่อนแอ  บ่พร้อEมสิฮับความจริงไว้ชีวิตอ้าAยแหน่  ต้องตาF#mยแท้ ๆ คือเรื่องจริงคงจบD.. เบิดEทุกสิ่ง  เมื่อเธอบอกเลิกกัน

A | E |

ขาดเจ้Aาสิอยู่จั่งได๋  ต่อเวลF#mาให้อ้ายแหน่หล่าหากความฮักDของอ้ายมีค่Eา ยังเหลือในAใจสิบ่รั้งAเจ้าต่อจากนั้น  บ่ฝืนกัF#mนคันเจ้าสิไปต่อให้ล่าDมโซ่ฮักเฮาไว้ กะดึงใจเจ้าบ่Eอยู่... E

** |

A | E |

D E | F#m |D | E | E |

ต่อชีวิตอ้าAยแหน่  ต่อลF#mมหายใจให้อ้ายแหน่หัวใจDมันยังอ่อนแอ  บ่พร้อEมสิฮับความจริงไว้ชีวิตอ้าAยแหน่  ต้องตาF#mยแท้ ๆ คือเรื่องจริงคงจบD.. เบิดEทุกสิ่ง.. โอ้Eย..

** |

D | C#m || Bm | E || A |คอร์ดเพลง ต่อชีวิตอ้ายแหน่ แม็คกี้ ฤทธิศร

เนื้อเพลง ต่อชีวิตอ้ายแหน่ แม็คกี้ ฤทธิศรกี่วันที่เลยผ่าน กี่เดือนกี่ปีที่ผ่านมา ช่วงเวลาดีๆที่สองเฮาเดินร่วมทาง ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย ชั่วฟ้าดินสลายบ่ไกลห่าง สิจับมือ ร่วมทาง สิบ่ทิ้งกัน ฝันมาพังทลาย ในวันที่ใจของเจ้าหมดฮักกัน เหตุผลสั้นๆให้เฮาจบกัน น้องมีคนใหม่ ต่อชีวิตอ้ายแหน่ ต่อลมหายใจให้อ้ายแหน่ หัวใจมันยังอ่อนแอ บ่พร้อมสิฮับความจริง ไว้ชีวิตอ้ายแหน่ ต้องตายแท้ๆคือเรื่องจริง คงจบ เบิดทุกสิ่ง เมื่อเธอบอกเลิกกัน ขาดเจ้าสิอยู่จั่งได๋ ต่อเวลาให้อ้ายแหน่หล่า หากความฮักของอ้ายมีค่า ยังเหลือในใจ สิบ่รั้งเจ้าต่อจากนั้น บ่ฝืนกันคันเจ้าสิไป ต่อให้ล่ามโซ่ฮักเฮาไว้ กะดึงใจเจ้าบ่อยู่ ต่อชีวิตอ้ายแหน่ ต่อลมหายใจให้อ้ายแหน่ หัวใจมันยังอ่อนแอ บ่พร้อมสิฮับความจริง ไว้ชีวิตอ้ายแหน่ ต้องตายแท้ๆคือเรื่องจริง คงจบ เบิดทุกสิ่ง โอ้ย