ตราบชีวิตจะหาไม่ (Ost.คมแฝก)

 ชาติ สุชาติ ตราบชีวิตจะหาไม่ ตราบชีวิตจะหาไม่ (Ost.คมแฝก) สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตราบชีวิตจะหาไม่ (Acoustic Version) ชาติ สุชาติ

B | G#m |C#m | Em F# |

วันBที่เราจากกัน แต่เธอยังไม่หาย..ไปจากG#mใจรักBที่เคยผิดหวัง แต่รู้ไหมฉันไม่เคยเสียG#mใจบนทาEงที่แยกกันไปสุดฟ้Emา..นำพาD#mให้เรากลับมาพบกันG#mใหม่ความรู้สึC#mกในวันวาน วันนี้Eก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไปF#

เธอคือความรักBของฉัน คือความทรงจำที่งดงามมีแต่เธD#mอเท่านั้น จะนานเพียงใดก็ตามยังคงอยู่ใC#mนความคิดเธอทำให้รู้การมีชีวิตEmมันมีความหมายเท่าไF#

ความรักที่ฉัEนได้มอบให้เธอวันนั้EmตราบชีD#mวิตของฉันจะหาG#mไม่ก็คงไม่มีC#mใคร.. จะไEmด้หัวใจดวงนี้F#ไป..(นอกจากเธอ...)

B | G#m |

เธอBยังเป็นอุ่นไอในคืนอันเหน็บหนาว และอ่อG#mนล้าเพียBงมีเธอสบตา สิ่งไหนล้ำค่า ไม่มีความG#mหมายบนทาEงที่เรากลับมาอีกครั้Emง..ต่อไปD#mจะได้ร่วมทางหรือร้างG#mไกลความรู้สึC#mกที่มีเธอ จะอยู่กับฉัEนไปจนถึงวันสุดท้าF#

* | ** | ** |

B | G#m | B |คอร์ดเพลง ตราบชีวิตจะหาไม่ (Acoustic Version) ชาติ สุชาติ

เนื้อเพลง ตราบชีวิตจะหาไม่ (Acoustic Version) ชาติ สุชาติวันที่เราจากกัน แต่เธอยังไม่หายไปจากใจ รักที่เคยผิดหวัง แต่รู้ไหมฉันไม่เคยเสียใจ บนทางที่แยกกันไปสุดฟ้า นำพาให้เรากลับมาพบกันใหม่ ความรู้สึกในวันวาน วันนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไป เธอคือความรักของฉัน คือความทรงจำที่งดงาม มีแต่เธอเท่านั้น จะนานเพียงใดก็ตาม ยังคงอยู่ในความคิด เธอทำให้รู้การมีชีวิตมันมีความหมายเท่าไร ความรักที่ฉันได้มอบให้เธอวันนั้น ตราบชีวิตของฉันจะหาไม่ ก็คงไม่มีใคร จะได้หัวใจดวงนี้ไป นอกจากเธอ เธอยังเป็นอุ่นไอในคืนอันเหน็บหนาว และอ่อนล้า เพียงมีเธอสบตา สิ่งไหนล้ำค่า ไม่มีความหมาย บนทางที่เรากลับมาอีกครั้ง ต่อไปจะได้ร่วมทางหรือร้างไกล ความรู้สึกที่มีเธอ จะอยู่กับฉันไปจนถึงวันสุดท้าย