ยืนก้มหน้า

 ยืนก้มหน้า T_T สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยืนก้มหน้า ทีที T_T

F | C |A# | A#m |

ให้เธอเป็นคนFของเขา เพื่อวันพรุ่งนี้CของเธอยอมรับโดยA#ดี  แม้ต้องฝืนA#mใจทำเหมือนว่าโลFกทั้งใบ..ยังคงยิ้มให้Cเหมือนเดิมส่งเธอที่ทางA#เดิน  กล่าวคำว่ายิA#mนดี

เพราะรู้Dm.. รักที่มีAmแต่ใจ  เป็นไปไม่ได้A#ในชีวิตจริFเพราะฉัDmน คนที่มีAmแต่ตัว เธอคงไม่กล้A#าจะฝากชีวิC

ได้แต่ยืนFก้มหน้า รอเธอCจากไปไม่กล้าDmร้องไห้ กลัวเธCอจะเห็นน้ำตาA#ของคนที่มันอ่อนแFอ..น้ำตGmาของคนที่มันพ่ายแพ้C...

ให้เธอจากไปFเพราะรู้ ฉันมันก็แค่Cคนหนึ่งไม่ควรไม่คู่A#เธอ  หลีกทางให้เขาA#mโดยดีแม้ยากเกินFตัดใจ ปากบอกว่าฉันCยินดีแต่ใจไม่ใช่A#เลย  ไม่ใช่A#mเลย

* | ** |

F | C |Dm | A# |A# | F |Gm | C |

** | ** |คอร์ดเพลง ยืนก้มหน้า ทีที T_T

เนื้อเพลง ยืนก้มหน้า ทีที T_Tให้เธอเป็นคนของเขา เพื่อวันพรุ่งนี้ของเธอ ยอมรับโดยดี แม้ต้องฝืนใจ ทำเหมือนว่าโลกทั้งใบยังคงยิ้มให้เหมือนเดิม ส่งเธอที่ทางเดิน กล่าวคำว่ายินดี เพราะรู้ รักที่มีแต่ใจ เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง เพราะฉัน คนที่มีแต่ตัว เธอคงไม่กล้าจะฝากชีวิต ได้แต่ยืนก้มหน้า รอเธอจากไป ไม่กล้าร้องไห้ กลัวเธอจะเห็น น้ำตาของคนที่มันอ่อนแอ น้ำตาของคนที่มันพ่ายแพ้ ให้เธอจากไปเพราะรู้ ฉันมันก็แค่คนหนึ่ง ไม่ควรไม่คู่เธอ หลีกทางให้เขาโดยดี แม้ยากเกินตัดใจ ปากบอกว่าฉันยินดี แต่ใจไม่ใช่เลย ไม่ใช่เลย