ถิ่มน้องสา

 ถิ่มน้องสา อัน พิไลพร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถิ่มน้องสา อัน พิไลพร เซิ้ง Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: เมส นครเซียงเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: สุรศักดิ์ ป้องศร, อวิรุทธ์ อรรคบุตร, ศุภณัฐ นามวงศ์สังกัดค่าย: เซิ้ง Music

C | Bm |Am | G |
C | Bm |Am | G |

แต่ก่อน แต่กี้Em สองเฮานั้นฮักกันคักโพดหลายฮักกันเบิดใBmจว่าแม่นสิตายแทนกันบ่ต้องเว้าถึAmงเรื่องความสัมพันธ์สองเฮานั้Cนยังฮักกันบ่เสื่อDมคลาย

แต่มื้อนี้Emคนดีอ้ายเริ่มบ่คือเก่าเฮ็ดให้น้องเหBmงา เฮ็ดให้น้องเจ็บปวดหัวใจกะย้อนว่าอ้Amายหลอยมีพุใหม่น้องเจ็บแป๋ตาCยวันที่อ้ายเปลี่ยนแปDลง

หากอ้ายบ่ฮัEmกอ้ายคือบ่เว้ามันออกมาอ้ายคือบ่กล้Bmายอมรับความจริงกะในเมื่อเขAmานั้นคือทุกสิ่ง กะไปกับเขาDสา

 C  บ่ต้องมาหัวซาคBmนจั่งน้อง Am  ปล่อยให้มันตายไปพร้อมกับหัวDใจ

ถิ่มน้องสCา ถิ่มน้องสDา..อย่าหัวซBmาคนที่นั่งฮ้อEmงไห้หากมื้อนี้Cอ้ายนั้นเบิดใDจ กะไปสGา..น้อCงสิบ่โทษDไผ..สิโทษหัวใBmจที่หลงฮักบ่มืนหูEmมืนตาคันสิไปCกะฟ้าวไปสD | Dา..ปล่อยคำสัญญาให้มันตายEmไปกับใจ

C | D |

มันจบลงแล้Emวความฮักที่ดูว่าสดใสเมื่ออ้ายจากไBmปน้องเหลือแต่ความขมขื่นแต่กะดีAmกว่าฉุดรั้งบืน ฝืนกันต่อDไป

ให้จบแค่นี้Cmaj7คนดีบ่ต้องกลับมาง้อน้องสิบ่ขอBmเลยแม้แต่ความเห็นใจน้องมีคำเดียAmวสิบอกอ้ายไป คือคำDว่า..

* |

C | Bm |Am D | G |
C | Bm |Am D | G |

* |

คันสิไปCกะฟ้าวไปสD | Dา..ปล่อยคำสัญญาให้มันตายEmไปกับใจ

C | Bm |Am | G |คอร์ดเพลง ถิ่มน้องสา อัน พิไลพร เซิ้ง Music

เนื้อเพลง ถิ่มน้องสา อัน พิไลพร เซิ้ง Music แต่ก่อน แต่กี้ สองเฮานั้นฮักกันคักโพดหลาย ฮักกันเบิดใจว่าแม่นสิตายแทนกัน บ่ต้องเว้าถึงเรื่องความสัมพันธ์ สองเฮานั้นยังฮักกันบ่เสื่อมคลาย แต่มื้อนี้คนดีอ้ายเริ่มบ่คือเก่า เฮ็ดให้น้องเหงา เฮ็ดให้น้องเจ็บปวดหัวใจ กะย้อนว่าอ้ายหลอยมีพุใหม่ น้องเจ็บแป๋ตายวันที่อ้ายเปลี่ยนแปลง หากอ้ายบ่ฮักอ้ายคือบ่เว้ามันออกมา อ้ายคือบ่กล้ายอมรับความจริง กะในเมื่อเขานั้นคือทุกสิ่ง กะไปกับเขาสา บ่ต้องมาหัวซาคนจั่งน้อง ปล่อยให้มันตายไปพร้อมกับหัวใจ ถิ่มน้องสา ถิ่มน้องสา อย่าหัวซาคนที่นั่งฮ้องไห้ หากมื้อนี้อ้ายนั้นเบิดใจ กะไปสา น้องสิบ่โทษไผ สิโทษหัวใจที่หลงฮักบ่มืนหูมืนตา คันสิไปกะฟ้าวไปสา ปล่อยคำสัญญาให้มันตายไปกับใจ มันจบลงแล้วความฮักที่ดูว่าสดใส เมื่ออ้ายจากไปน้องเหลือแต่ความขมขื่น แต่กะดีกว่าฉุดรั้งบืน ฝืนกันต่อไป ให้จบแค่นี้คนดีบ่ต้องกลับมาง้อ น้องสิบ่ขอเลยแม้แต่ความเห็นใจ น้องมีคำเดียวสิบอกอ้ายไป คือคำว่า คันสิไปกะฟ้าวไปสา ปล่อยคำสัญญาให้มันตายไปกับใจ