รอ

 กะลา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รอ กะลา KALA

A# | Cm |A# | Cm |

ปิดตัวเอA#งให้มืดมน.. อย่างคDmนที่ไร้ความคิดปล่อยชีวิCmต.. ยึดติFดกับคำว่าA# FรอในความรัA#ก ในความหวัง มีความช้ำDmคอยซ้ำรอGmยต่อตอกย้ำD#ว่าต้องรอ.. เรื่อยไFป...

กับความรักA#ที่เลื่อนลอย ที่ลดDmน้อยลงทุกทีเท่าที่มีCm.. ข้างกาFยคือความเงียบเหA# FงาอยากมีเธA#อเคียงข้างกาย ไขว่คว้Dmาได้เพียงแค่เงGmอ้างว้าCmงและเหน็บหนD#าว เหงาในหัวใจF...     F

เหนื่อยจนท้A#อ.. ต้องรDmออีกนานเท่าไGm Fหร่ความรัCmก..ของเรD#ามันคงสุดทFางเหนื่อยเพียงไหA#น.. เมื่อมันDmยิ่งรอ ยิ่งหมG7ดความหวังความฝัCmน..คงไม่D#มีวันเป็นจริF

เหนื่อยและท้A#อ.. ต้องรอDmไปจนเมื่อGm Fไหร่ยิ่งหวัCmง.. ยิ่งไกD#ลออกไปทุกทีFเหนื่อยและล้A#า.. ไขว่คว้D7าเท่าไหร่ ไม่ถึGmงเธอสักทีFสิ่งที่เจCmอวันนี้.. ฉันมีFแต่ความว่างเปA#ล่า

A# | Cm |A# | Cm |

จะวันนี้A# จะวันไหน  จะยังDmเฝ้ารออย่างนี้กี่เดือนปีCm.. เลยผ่าFน จะรอเรื่อยไA# Fด้วยดวงใA#จที่มั่นคง  จะนาDmนแสนนานเท่าไGmแต่หัวใCmจ.. ยังย้ำD#ทุกวันว่ารF | Fอ...

* | ** |

สิ่งที่รู้Cmวันนี้ ฉันมีFแต่คำว่ารอ

A# | Cm || A# | Cm || A# |คอร์ดเพลง รอ กะลา KALA

เนื้อเพลง รอ กะลา KALAปิดตัวเองให้มืดมน อย่างคนที่ไร้ความคิด ปล่อยชีวิต ยึดติดกับคำว่ารอ ในความรัก ในความหวัง มีความช้ำคอยซ้ำรอยต่อ ตอกย้ำว่าต้องรอ เรื่อยไป กับความรักที่เลื่อนลอย ที่ลดน้อยลงทุกที เท่าที่มี ข้างกายคือความเงียบเหงา อยากมีเธอเคียงข้างกาย ไขว่คว้าได้เพียงแค่เงา อ้างว้างและเหน็บหนาว เหงาในหัวใจ เหนื่อยจนท้อ ต้องรออีกนานเท่าไหร่ ความรักของเรามันคงสุดทาง เหนื่อยเพียงไหน เมื่อมันยิ่งรอ ยิ่งหมดความหวัง ความฝันคงไม่มีวันเป็นจริง เหนื่อยและท้อ ต้องรอไปจนเมื่อไหร่ ยิ่งหวัง ยิ่งไกลออกไปทุกที เหนื่อยและล้า ไขว่คว้าเท่าไหร่ ไม่ถึงเธอสักที สิ่งที่เจอวันนี้ ฉันมีแต่ความว่างเปล่า จะวันนี้ จะวันไหน จะยังเฝ้ารออย่างนี้ กี่เดือนปี เลยผ่าน จะรอเรื่อยไป ด้วยดวงใจที่มั่นคง จะนานแสนนานเท่าไร แต่หัวใจ ยังย้ำทุกวันว่ารอ สิ่งที่รู้วันนี้ ฉันมีแต่คำว่ารอ