วันนี้ต้องดีกว่า

 ก้อง ห้วยไร่ วันนี้ต้องดีกว่า ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วันนี้ต้องดีกว่า ก้อง ห้วยไร่

D# | D# | D# | A# |D# | D# | D# | A# |

D# | Cm | G# A# |D# | Cm | G# | A# | D# |

นาน ๆ เจอกัD#น วันนี้ต้องมันG#ส์กันหน่D#อยมารวมพลCmกันปลดปล่G#อย..ชีวิตร่างกาA#ยไปตามนD#้ำเพื่อนพ้องน้องพี่G# อยากเพิ่มดีกA#รีก็โยกตาD#เอ้า นับ 1Cm  2  3G#    ยกแก้วA#มาเฮกัD#เป้D#ง!  กรึ๊บการารึบกรึ๊บ ๆ อ่า!!กรึ๊บD#การารึบกรึ๊บ ๆ อ่า!!

D# | D# | D# | A# |

เหน็ดเหนื่อยจากงาD#น สู้กันมาหลายปีCmพอมีโอกาสดี ๆG# แบบนี้ต้องพร้อA#มหน้ากันD#ลืมเรื่องราวมากมาG#ย ปล่อยตัวปล่อยใจA#กันสักวันD#เรามาสานสัมพันG#ธ์ ยกแก้วA#มาตำจอD# A#

โดนแฟนทิ้งD#หรือว่าเจ้านายด่Cmค่าน้ำประปG#า ค่ารถค่าบ้าA#นก็รอจ่าD#ปล่อยไหลตามน้ำCm  วันนี้ต้องเฮกระจาG#นาน ๆ ทีได้ผ่อนคลาA#ย ไปตามสไตล์เดียวกัD#

มากมายปัญหG#าอาจจะเข้ามA#า ไม่เป็นไD#ก็ยังมีเพื่อนรู้ใG#จ ฉลองกันไปA#ให้ลืมเขD#ปลดปล่อยชีวิG#ตในรสชาA#ติที่เป็นเรD#มันต้องพิเศษกว่าใครเขG#า วันนี้A#ต้องดีกว่D# G# A#

D# | Cm | G# A# |D# | Cm | G# | A# | D# |

* |

D# | D# | D# | A# |

** | *** |

มันต้องพิเศCmษกว่าใครเขG# | A#า..      วันนี้ต้องดีกว่า..

D# F# F D# | C# D# |คอร์ดเพลง วันนี้ต้องดีกว่า ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง วันนี้ต้องดีกว่า ก้อง ห้วยไร่นานๆเจอกัน วันนี้ต้องมันส์กันหน่อย มารวมพลกันปลดปล่อยชีวิตร่างกายไปตามน้ำ เพื่อนพ้องน้องพี่ อยากเพิ่มดีกรีก็โยกตาม เอ้า นับ 1 2 3 ยกแก้วมาเฮกัน เป้ง! กรึ๊บการารึบกรึ๊บๆอ่า!! กรึ๊บการารึบกรึ๊บๆอ่า!! เหน็ดเหนื่อยจากงาน สู้กันมาหลายปี พอมีโอกาสดีๆแบบนี้ต้องพร้อมหน้ากัน ลืมเรื่องราวมากมาย ปล่อยตัวปล่อยใจกันสักวัน เรามาสานสัมพันธ์ ยกแก้วมาตำจอก โดนแฟนทิ้งหรือว่าเจ้านายด่า ค่าน้ำประปา ค่ารถค่าบ้านก็รอจ่าย ปล่อยไหลตามน้ำ วันนี้ต้องเฮกระจาย นานๆทีได้ผ่อนคลาย ไปตามสไตล์เดียวกัน มากมายปัญหาอาจจะเข้ามา ไม่เป็นไร ก็ยังมีเพื่อนรู้ใจ ฉลองกันไปให้ลืมเขา ปลดปล่อยชีวิตในรสชาติที่เป็นเรา มันต้องพิเศษกว่าใครเขา วันนี้ต้องดีกว่า มันต้องพิเศษกว่าใครเขา วันนี้ต้องดีกว่า