อย่าร้องไห้

 สิงโต นำโชค สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าร้องไห้ สิงโต นำโชค

C#m7 | Bm7 |C#m7 | Bm7 Bm7b5 |

ไม่มีAอะไรที่ทำให้เC#m7ขาและเธอดูไม่เข้าDmaj7กันฉันเห็นอย่างนั้นBm7มาตลอEAยิ่งมองยิ่งเห็นถึงคC#m7วามสวยงามที่มีให้Dmaj7กันฉันใฝ่ฝัBm7นมาตลอE

Bm7  และในวันนี้ที่มันช่างโหAmaj7ดร้ายBm7  คนที่ทำให้เธอต้องเสียAmaj7ใจ..Dmaj7  คือคนเดียวกันที่เธอคิดC#m7มาตลอด..ว่าBm7 | Eใช่..

อย่าเลยเธออย่าร้อAงไห้..     Amaj7ความโชคร้าC#m7ยมันทำให้เธE7อมีน้ำตF#m7คนที่มองไม่เห็Bm7นค่า.. ไม่รู้Dmaj7ว่า..Bm7 ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหEได้โปรดเถอะเธออย่าเลยอย่าร้อAงไห้       Amaj7ฉันก็แค่ผู้ชาC#m7ยที่ทำให้เธE7อได้ทุกอย่F#m7างคนที่เธอนั้นมอBm7งผ่าน  ที่เธอDmaj7ไม่เคยต้องการBm7 คอยภาวนาให้เธอหาEให้ลืมผู้ชายที่เขาไม่รักเธอ

C#m7 | Bm7 Bm7b5 |

หากมีAอะไรที่พอให้ฉันC#m7แบ่งเบาในวันที่เศร้Dmaj7าใจแค่ขอBm7ให้เธอบอEA อีกคงไม่นานทุกอย่างจะพ้นC#m7ผ่านไปแต่ใจฉันยังDmaj7อยู่  จะอยู่ตรงนี้Bm7ไปตลอE

* | ** |

B | Bmaj7 |D#m7 | G#m7 |

C#m7 | D#m7 |C#m7 | F# |

ได้โปรดเถอะเธออย่าเลยอย่าร้อBงไห้       Bmaj7ฉันก็แค่ผู้ชาD#m7ยที่ทำให้เธF#7อได้ทุกอย่G#m7างคนที่เธอนั้นมอC#m7งผ่าน  ที่เธอEmaj7ไม่เคยต้องการC#m7 คอยภาวนาให้เธอหาF#ให้ลืมผู้ชายที่เขาไม่รักเธอ

D#m7 | C#m7 |D#m7 | C#m7 C#m7b5 || B |คอร์ดเพลง อย่าร้องไห้ สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อย่าร้องไห้ สิงโต นำโชคไม่มีอะไรที่ทำให้เขาและเธอดูไม่เข้ากัน ฉันเห็นอย่างนั้นมาตลอด ยิ่งมองยิ่งเห็นถึงความสวยงามที่มีให้กัน ฉันใฝ่ฝันมาตลอด และในวันนี้ที่มันช่างโหดร้าย คนที่ทำให้เธอต้องเสียใจ คือคนเดียวกันที่เธอคิดมาตลอดว่าใช่ อย่าเลยเธออย่าร้องไห้ ความโชคร้ายมันทำให้เธอมีน้ำตา คนที่มองไม่เห็นค่า ไม่รู้ว่า ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหน ได้โปรดเถอะเธออย่าเลยอย่าร้องไห้ ฉันก็แค่ผู้ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง คนที่เธอนั้นมองผ่าน ที่เธอไม่เคยต้องการ คอยภาวนาให้เธอหาย ให้ลืมผู้ชายที่เขาไม่รักเธอ หากมีอะไรที่พอให้ฉันแบ่งเบาในวันที่เศร้าใจ แค่ขอให้เธอบอก อีกคงไม่นานทุกอย่างจะพ้นผ่านไป แต่ใจฉันยังอยู่ จะอยู่ตรงนี้ไปตลอด ได้โปรดเถอะเธออย่าเลยอย่าร้องไห้ ฉันก็แค่ผู้ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง คนที่เธอนั้นมองผ่าน ที่เธอไม่เคยต้องการ คอยภาวนาให้เธอหาย ให้ลืมผู้ชายที่เขาไม่รักเธอ