อยากได้น้อง

 ท๊อป มอซอ อยากได้น้อง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากได้น้อง ท๊อป มอซอ

โตอ้ายโสFด พร้อมคบพร้อมรบกับแฟนเก่าเธอขั่นAmน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็ว่างเสมอหาA#กบ่จริงจัง คบเล่น ๆ ก็ได้น่ะเธอ.. C

F | Am |A# | C |

อ้าFย.. กะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยู่ได้ฮอดมื้อใAmด๋อ้ายย่านมื้อหนึ่งอ้ายA#ตาย คงเสียดายขั่นอ้าCยบ่ได้บอกความในใจที่Fมีกะว่าสิเว้าโดนเเล้Amว  กะเลยต้องเว้ามื้อนี้A#ตั้งใจฟังดี ๆ  C ว่าโอ๊ะโอว..

* |

ขั่นอ้ายได้น้อA#ง ได้เป็นแฟนน้อCอ้ายสิดูแลน้อAmง รับรองบ่ไปDmใสเคยตั๋Gmว เคยซั้ว เคยหลายใจCกะสิหยุดไว้หม่องนี้F | F...แม้A#เจ้าสิเคยเป็นของCใผอ้ายกะบ่สนใAmจดอกเด้อคนดีDmแต่บ่ยอมอีหGmลี  คันมื้อนี้C.. อ้ายบ่ได้Fเจ้า

C |

F | Am |A# | C |

F | Am |A# | C |C |

อ้าFย.. กะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยู่ได้ฮอดมื้อใAmด๋ย้อนคู่อริอ้ายA#หลาย  แต่บ่ต้องกังวลใจ..  Cหมู่อ้ายมีหลาFยกว่า  อ้ายบ่แม่นนักเลAmแต่เก่งใจนามสกุลพ่A#อ  แล้วเจ้าสิฮักอ้ายบ่ โอCว..

* | ** |

แต่บ่ยอมอีหGmลี  คันมื้อนี้C.. อ้ายบ่ได้Fเจ้า    C

F | Am || A# | C || C | F |คอร์ดเพลง อยากได้น้อง ท๊อป มอซอ

เนื้อเพลง อยากได้น้อง ท๊อป มอซอโตอ้ายโสด พร้อมคบพร้อมรบกับแฟนเก่าเธอ ขั่นน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็ว่างเสมอ หากบ่จริงจัง คบเล่นๆก็ได้น่ะเธอ อ้าย กะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยู่ได้ฮอดมื้อใด๋ อ้ายย่านมื้อหนึ่งอ้ายตาย คงเสียดาย ขั่นอ้ายบ่ได้บอกความในใจที่มี กะว่าสิเว้าโดนเเล้ว กะเลยต้องเว้ามื้อนี้ ตั้งใจฟังดีๆว่าโอ๊ะโอว ขั่นอ้ายได้น้อง ได้เป็นแฟนน้อง อ้ายสิดูแลน้อง รับรองบ่ไปใส เคยตั๋ว เคยซั้ว เคยหลายใจ กะสิหยุดไว้หม่องนี้ แม้เจ้าสิเคยเป็นของใผ อ้ายกะบ่สนใจดอกเด้อคนดี แต่บ่ยอมอีหลี คันมื้อนี้ อ้ายบ่ได้เจ้า อ้าย กะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยู่ได้ฮอดมื้อใด๋ ย้อนคู่อริอ้ายหลาย แต่บ่ต้องกังวลใจ หมู่อ้ายมีหลายกว่า อ้ายบ่แม่นนักเลง แต่เก่งใจนามสกุลพ่อ แล้วเจ้าสิฮักอ้ายบ่ โอว แต่บ่ยอมอีหลี คันมื้อนี้ อ้ายบ่ได้เจ้า