ย้อนว่าฮัก

ธีร์ ศรีเกษ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A#m | C# |

A#m G# | A#m |A#m |

สิบ่โทษA#mว่าเจ้าของซั่วย้อนฮักนั้นตั้C#ว เลยยอมให้ไปยอมพD#mลีทั้งตัวทั้งใจG#  ยอมให้C#สุอย่าง

แม้วันนี้A#mสิโดนเหยียบใจแล้วหย่างออกไปC#กับไผกะส่างฮู้โตD#mว่าเจ็บจัง G#ๆ  แต่ยัA#mงสิฝืน..     A#m

ย้อนว่าฮัF#ก..นั้นตั้G#ว เลยยอมA#mได้ถึงแม่นไผF#..เขาสิมอG#ง..จั่งใด๋C#กะส่างมามื้อนี้F#.. ฮู้โตดีG#ว่าใจต้องA#mพังแต่สิดันF#ทุรัง กะย้อG#นว่าฮัก..คำเA#mดียว

A#m |

ต่อแต่นี้A#mมันสิเป็นจั่งใด๋บ่อาจฮู้ได้C# ปล่อยไปตามเวลาแต่ฮู้D#mอย่างเดียว คือว่G#า..น้ำC#ตาต้องไหล

สิบ่โทA#mษ บ่ว่าผู้ใด๋สิฮักตลอดไปG# แม้บ่มีทางใจดวงนี้D#mเจ็บซ้ำกะส่าG#สิเฮ้ดสุอย่G#าง เพราะฮักคำA#mเดียว

A#m | G# |D#m G# | C# C#7 |

A#m | C# |F# G# | C# C#7 |

** |

แต่สิดันF#ทุรัง..G#        A#m | G#ฮื้อ..กะย้อนว่าฮัก..คำA#mเดียว..    A#m

A#m | C# |

A#m G# | A#m G# || A#m |