ยังไงก็ไหว

 ก้อง ห้วยไร่ ยังไงก็ไหว ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังไงก็ไหว ก้อง ห้วยไร่

A C#m | F#m C#m |D | E |

A C#m | F#m |D | E |

เมื่อความรัAก..วันนั้C#mน.. มันเคF#mยทำร้ายใC#mเจ็บปวดลึDก.. แค่ไหนก็ทนเอEอยากจะมีAใครสักคC#mน..เคียงข้าF#mงเมื่อยามเหงายามที่เศร้Dา ไม่อยากร้องไห้คนEเดียว

ยังโชคดีDที่ฟ้า..ส่งเธC#mอมาให้(F#m)ในวันDที่ใจสิ้นไร้Eเรี่ยวแรEmเข้ามาเติDมชีวิต.. ให้ใC#mจแข็งแกF#mร่งเป็นดั่งแสDง..ให้ฉันก้าวเดิEนอีกครั้ง..  E

ยังไงก็ไหAว ขอแค่มีEเธอ..เข้ามาDดูแลหัวใจEอย่าจากไปไหAน ขอสักคนEข้างกายให้มีแรงใจDเพื่อก้าวเดินต่EอยากขอบคุAณที่เดินเข้ามEเติมเต็มในวันDที่ฉันไม่เหลือใคEแม้ข้างหน้าต้องเจAอเรื่องราวเลวร้าEจะหวั่นDอะไร จะเหนื่อยแค่ไหEนยังไงก็มีเธอ

A F#m | D E |

เคยAมีความฮัก ทะนุถนอF#mมแต่ดนมาแต่สุดท้ายDต้องเสียน้ำตา ย้อนว่าถืกป๋าEให้นั่งเหงาเจ็บAปวดร้าวในใจ จักสิดนปานใด๋F#mที่นั่งเศร้าจากที่เคDยมีสองเฮา บัดสิเว้าEได้อยู่คนเดียวเสียอAกเสียใจ เสียคนF#mและเสียหมาต้องขอบคุณDหลาย ๆ เด้อฟ้า ที่พาเจ้ามาEต่อเติมฝันชีวิตAอ้ายมีความสุข ตั้งแต่มีเจ้F#mาเข้ามาเคียงกันจากมื้อนี้Dจนไปฮอดมื้อนั้น จัดมาโลEด บ่ย่านไผ

A F#m | D E |A F#m | D E |

* | ** |

A F#m | D E |A F#m | D E |

** |

A F#m |

จะหวั่นDอะไร จะเหนื่อยแค่ไหEนยังไงก็มีAเธอ..คอร์ดเพลง ยังไงก็ไหว ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง ยังไงก็ไหว ก้อง ห้วยไร่เมื่อความรักวันนั้น มันเคยทำร้ายใจ เจ็บปวดลึก แค่ไหนก็ทนเอา อยากจะมีใครสักคนเคียงข้างเมื่อยามเหงา ยามที่เศร้า ไม่อยากร้องไห้คนเดียว ยังโชคดีที่ฟ้าส่งเธอมาให้ ในวันที่ใจสิ้นไร้เรี่ยวแรง เข้ามาเติมชีวิต ให้ใจแข็งแกร่ง เป็นดั่งแสงให้ฉันก้าวเดินอีกครั้ง ยังไงก็ไหว ขอแค่มีเธอ เข้ามาดูแลหัวใจ อย่าจากไปไหน ขอสักคนข้างกาย ให้มีแรงใจเพื่อก้าวเดินต่อ อยากขอบคุณที่เดินเข้ามา เติมเต็มในวันที่ฉันไม่เหลือใคร แม้ข้างหน้าต้องเจอเรื่องราวเลวร้าย จะหวั่นอะไร จะเหนื่อยแค่ไหนยังไงก็มีเธอ เคยมีความฮัก ทะนุถนอมแต่ดนมา แต่สุดท้ายต้องเสียน้ำตา ย้อนว่าถืกป๋าให้นั่งเหงา เจ็บปวดร้าวในใจ จักสิดนปานใด๋ที่นั่งเศร้า จากที่เคยมีสองเฮา บัดสิเว้าได้อยู่คนเดียว เสียอกเสียใจ เสียคนและเสียหมา ต้องขอบคุณหลายๆเด้อฟ้า ที่พาเจ้ามาต่อเติมฝัน ชีวิตอ้ายมีความสุข ตั้งแต่มีเจ้าเข้ามาเคียงกัน จากมื้อนี้จนไปฮอดมื้อนั้น จัดมาโลด บ่ย่านไผ จะหวั่นอะไร จะเหนื่อยแค่ไหนยังไงก็มีเธอ