ชาติหน้าอย่าได้เจอ

เสก เวทมนต์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Am | G |F E | Am |

Am G | C Em |Dm | C E |Am G | Am |

ตั้Amงนะโมสามจบ แล้วนFพขึ้นใส่เกศาสาGธุเด้อดินฟ้า เทวาเบื้อAmงบนข่อAmยสิเกิดซาติใด๋  อย่าได้Dmเจอเจ้าอีกหนขอGอย่าได้เจอคน..หลายใจเช่Amนนี้

เวรAmกรรมที่น้องสร้าง  จากนี้Fให้มันจบลงอ้าGยสิขอยอมปลง..กับเจ้าด้วAmยดีอย่าได้Amจองเวรจองกรรม  อย่าได้Dmตามมาราวีให้Gจบเพียงแค่นี้  ต่างคนต่าAmงไป..    Am

ชาติหน้ามีFจริง อย่าให้เจGอผู้หญิงแบบAmเธออ้ายหลาบละเด้Dmอ  อย่าให้เจGอกับคนหลาAmยใจสิ้นสุดแค่นี้F  อย่าให้มีGในชาติต่อAmไปแทบพังสลDmาย  ชีวิตGผู้ชายหนึ่งคAm

Am Bm C D Em G |

F G | C Am |F G | C E |G Em | Am |Dm G | Am |

* | ** |

เวรกรรมที่Fมี ชาตินี้Gขอให้หลุดEm G Amพ้นเกิดอีกกี่หDmน อย่าพบเจGอกับคนหลาAmยใจ

F G | Am || F G | Am || Am |