บุญผลา (Ver.แม่ญิง)

 บุญผลา บุญผลา (Ver.แม่ญิง) ศิริพร อำไพพงษ์ Cover ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บุญผลา ศิริพร อำไพพงษ์

C | Am |Dm | G |

C | Am |Dm | G |

C  บ่น่าเซื่อเนาะว่าเฮาสิมาEmพ้อกันคนตั้งว่าจักล้าFน  พอปานว่ามีผู้มาซุกยู้Cใส่C  ให้เฮาเว้าจา ให้ถืกชะตEmาถืกใจจนตกหลุมความฮัFกแล้วขึ้นบ่ได้  งึดใจอยู่เด้Cเนาะ

ว่าโอ้ละหนDmออ้ายเอยอ้ายกะเคEmยคึดนำอยู่แม่นบ่ว่าฮักเฮDmาที่เกิดที่ก่อ กะย้อนว่าย้อGนว่า

ย้อนบุญผลCาเด้เนาะ  พาเฮามาพบAmพ้อฮู้สึกคือกันCอยู่เนาะ  คือฮักที่รAmอที่ฝันให้บุญผลCาพาฮัก  ให้ฮักเฮAmาคือเก่าทุกวันได้หายใจFอยู่ใกล้ๆ กัEmน.. จนฮอดมื้อDmตายได้Gซ่ำนี้..Cก็พอ... C

C บ่น่าเซื่อเนาะว่าน้องสิพ้Emอฮักแท้นอกจากพ่อกับแFม่  กะมีแต่อ้ายหั่นล่ะเด้อน้อCงว่าC  อดข้าวกะตาย ขาดเจ้ากะบ่ไEmด้ สั่นดอกวาเบิ่งแงงกันเด้อจ้Fา  ให้สมบุพเพเฮาฮ่วมสร้างมCาเด้อ

* | ** |

C | Am |Dm | G |

C | Am |Dm | C |

* | ** |

Dm | C | ( x2 )คอร์ดเพลง บุญผลา ศิริพร อำไพพงษ์

เนื้อเพลง บุญผลา ศิริพร อำไพพงษ์บ่น่าเซื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกัน คนตั้งว่าจักล้าน พอปานว่ามีผู้มาซุกยู้ใส่ ให้เฮาเว้าจา ให้ถืกชะตาถืกใจ จนตกหลุมความฮักแล้วขึ้นบ่ได้ งึดใจอยู่เด้เนาะ ว่าโอ้ละหนออ้ายเอย อ้ายกะเคยคึดนำอยู่แม่นบ่ ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อ กะย้อนว่าย้อนว่า ย้อนบุญผลาเด้เนาะ พาเฮามาพบพ้อ ฮู้สึกคือกันอยู่เนาะ คือฮักที่รอที่ฝัน ให้บุญผลาพาฮัก ให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน ได้หายใจอยู่ใกล้ๆกัน จนฮอดมื้อตาย ได้ซ่ำนี้ก็พอ บ่น่าเซื่อเนาะว่าน้องสิพ้อฮักแท้ นอกจากพ่อกับแม่ กะมีแต่อ้ายหั่นล่ะเด้อน้องว่า อดข้าวกะตาย ขาดเจ้ากะบ่ได้ สั่นดอกวา เบิ่งแงงกันเด้อจ้า ให้สมบุพเพเฮาฮ่วมสร้างมาเด้อ