บ่หล่อก็บ่ตาย

เน็ค นฤพล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

G# | Fm |D# | D# |

G# | G# | Fm |A#m | D# | G# |

A#m | Fm |A#m D# | G# |

มันG#กะได้ส่ำนี้  ยังว่าD#มันได้ส่ำนี้หน้าตFmามันบ่ดีคือไผD#สิให้G#อีพ่อขายงัว  สิให้D#อิแม่ขายนาไปเฮ็ดหนังหน้C#าอยู่เกาหลีกะเกรงใD#

เว้าพื้นผู้สาA#mวกะแตกอยู่โคบ ๆFmพอหย่างไปโฉC#บ จักว่าแตกหD#นีไปไสG#กะบ่เป็นหยัA#mง กะซาง บ่เคยง้Fmเฮามันบ่หล่C#อ เฮามันผู้ฮ้D#าย

บ่หล่อกะบ่ตาFmย  บ่หล่D#อกะบ่ตาFmความหล่อหลบใA#mน เลยบ่CmมีไผเจFmบ่หล่อกะบ่ตาFmย  บ่หล่D#อกะบ่ตาFmแต่ถ้าฮักไA#mผ รับรองว่าฮัD#กเสมG#

D# |

หน้G#าแป ๆ จังซี่  เกิดมาD#กะเป็นจังซี่กะดำFmกะแหล่ตั้งแต่ผัดใD#ด๋ที่เตี้G#ยเพราะว่าบ่สูง  ที่เตี้D#ยเพราะว่าได้แม่ดังแป ๆC# แต่กะมีฮูหายใD#

* | ** |

G# | G# | Fm |A#m | D# | G# |

A#m | Fm |D# | G# |

** | ** |

A#m | Fm || A#m D# | G# | G# |