บันไดเลื่อน

 ชาติ สุชาติ บันไดเลื่อน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บันไดเลื่อน ชาติ สุชาติ

Gm A# | F Gm |Gm A# | F Gm |

Gm   ฉันยืนA#ตรงบันไดFเลื่อนขาGmลงGm   ก้มมอA#งตรงหลับตFาเก็บงำอารมGmณ์Gm   ใจฉันA#จมลงในFเรื่องราวระบGmGm   เกินจะA#ข่มไม่ให้Fเกิดรอยน้ำตGm

Gm A# | F Gm |Gm A# | F Gm |

Gm   เผลอลืมA#ตาเหลียวมอFงบันไดขาขึ้GmGm   สมองเหมือนเวียA#นมึน เมื่อเจFอเธอที่คุ้นเคGmGm   โอ้ว จับA#มือกับกับคนFอย่างเปิดเผGmGm   แล้วลงA#เอยที่บันไดFพาเธอเลื่อนผ่าGm

เสมือD#นภาพ Slow จากหนัA#ง ActionเสมือD#นภาพตัวฉันในA#หนัง DramaเสมือD#นภาพยนตร์ที่ฉันA#สร้างมาF | F..

เธA#อกับฉัFน บอกลD#ากันเมื่อวาFเหตุการณ์ยังร้อA#น ยังมีF.. น้ำตD#ายังคงไหFมันช่างเซอร์ไพรA#ส์จริง ๆF  ที่เธD#อมีคนใหFม่บันD#ได..เลื่อนเธFอกับเขา(จากไป)

Gm A# | F Gm |Gm A# | F Gm |

Gm   เรื่องราA#ว.. นับพัFนล่องลอยในหัGmGm   ใช่เธอA#ชัวร์ คนนั้Fนที่ฉันรู้จัGmGm   โอ้ว คนA#ที่รัก และทิ้Fงฉันไปไม่นGmานGm   สอดประA#สานกับเหตุFการณ์ที่พบGmเจอ

* | ** | ** |

Gm A# | F Gm | ( x2 )Gm A# | F Gm | ( x2 )

Gm A# | F Gm | ( x2 )Gm A# | F Gm |Gm A# | F |คอร์ดเพลง บันไดเลื่อน ชาติ สุชาติ

เนื้อเพลง บันไดเลื่อน ชาติ สุชาติฉันยืนตรงบันไดเลื่อนขาลง ก้มมองตรงหลับตาเก็บงำอารมณ์ ใจฉันจมลงในเรื่องราวระบม เกินจะข่มไม่ให้เกิดรอยน้ำตา เผลอลืมตาเหลียวมองบันไดขาขึ้น สมองเหมือนเวียนมึน เมื่อเจอเธอที่คุ้นเคย โอ้ว จับมือกับกับคนอย่างเปิดเผย แล้วลงเอยที่บันไดพาเธอเลื่อนผ่าน เสมือนภาพ Slow จากหนัง Action เสมือนภาพตัวฉันในหนัง Drama เสมือนภาพยนตร์ที่ฉันสร้างมา เธอกับฉัน บอกลากันเมื่อวาน เหตุการณ์ยังร้อน ยังมี น้ำตายังคงไหล มันช่างเซอร์ไพรส์จริงๆที่เธอมีคนใหม่ บันไดเลื่อนเธอกับเขาจากไป เรื่องราว นับพันล่องลอยในหัว ใช่เธอชัวร์ คนนั้นที่ฉันรู้จัก โอ้ว คนที่รัก และทิ้งฉันไปไม่นาน สอดประสานกับเหตุการณ์ที่พบเจอ