บันไดสีแดง

 บันไดสีแดง Hugo สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บันไดสีแดง HUGO ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์

Am | G |F | Em |

Am | G |F | Em |

เจ้านายAmเอ้ย.. เพิ่งเคยGเข้ามาที่นี่หรือเปล่าที่นี่มีความFฝัน  ที่นี่มีความEกดดันของคนเหล่านั้นข้างบนบันไดAmสีแดง  ถ้าใครจะมาGทิ่มแทง ก็ทิ้งเงินไว้ที่นี่ไม่โหดFร้าย.E.    เลือกตามสบDmาย ตามใจG

เจ้านายAmเอ้ย  ต้องอะไรGแบบไหน นายลองบอกแต่ไม่มีควาFมรัก  และไม่มีควาEมผูกพันธ์สวรรค์บนนั้น.. มันมีแต่ควาAmมร้อนแรงด้วยเงินราคาGไม่แพง ที่นายจ่ายไหวแต่ถ้าหากโชคFร้าย.E.     ก็คงต้องDmจ่าย..ด้วยชีGวิต

ชีวิAmต.. ที่นายนั้นควรจะได้ใช้ใช้เพื่อคนGที่นายควรได้รักหากจะใช้Fเม็ดเงินเพื่อรู้จัก.. กับความรัEก ที่นี่คงไม่มีแค่ความสาAmวที่นายได้กอดไว้แค่ความหลGงครอบงำให้มุ่งไปหากแค่นี้Fที่ใจนายฝันใฝ่  บอกเลยผมEยินดีรับใช้E   เชิญตรงบันไดสีแดง

Am | G |F | E |

Am | G |F | E |

Am | G |F | E |

Am | G |F | E |

Am | G |F | E | E |

Am | G |F | E |

** |คอร์ดเพลง บันไดสีแดง HUGO ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์

เนื้อเพลง บันไดสีแดง HUGO ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์เจ้านายเอ้ย เพิ่งเคยเข้ามาที่นี่หรือเปล่า ที่นี่มีความฝัน ที่นี่มีความกดดันของคนเหล่านั้น ข้างบนบันไดสีแดง ถ้าใครจะมาทิ่มแทง ก็ทิ้งเงินไว้ ที่นี่ไม่โหดร้าย เลือกตามสบาย ตามใจ เจ้านายเอ้ย ต้องอะไรแบบไหน นายลองบอก แต่ไม่มีความรัก และไม่มีความผูกพันธ์ สวรรค์บนนั้น มันมีแต่ความร้อนแรง ด้วยเงินราคาไม่แพง ที่นายจ่ายไหว แต่ถ้าหากโชคร้าย ก็คงต้องจ่ายด้วยชีวิต ชีวิต ที่นายนั้นควรจะได้ใช้ ใช้เพื่อคนที่นายควรได้รัก หากจะใช้เม็ดเงินเพื่อรู้จัก กับความรัก ที่นี่คงไม่มี แค่ความสาวที่นายได้กอดไว้ แค่ความหลงครอบงำให้มุ่งไป หากแค่นี้ที่ใจนายฝันใฝ่ บอกเลยผมยินดีรับใช้ เชิญตรงบันไดสีแดง