บุพเพสันนิวาส

เบียร์ วรวุธ, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Dm | F D7 |Gm C | F |

Dm D7 | Gm C |F C | F |

เขาว่Dmา..บุพเพให้มาคู่กัFเคยคิดว่D7าไม่สำคัGmญ..กับเราCสองคนเท่าFไรแต่มันก็แปDmลก ทั้งที่D7อยู่กันห่างGmไกลเคยลอCงคิดดูบ้างFไหม  ทำไGmมจึงมาเจอCกัน

ได้เห็Dmน..หน้ากันแค่วันละครั้Fแต่หัวใจD7เรียกร้องจัGmง  อยากเห็Cนหน้าเธอนาFน ๆมันเหมือนเป็นสุDmข  ลืมทุกD7ข์ ลืมความร้าGmวรานเหมือนใจCเสพติดยิ้มหวFาน  กลับบ้าCนยังนอนละเมF

ในหนึ่งวัFน.. ฉันเจA#อผู้คนมาFกมาย..D7แต่ว่าทำไGmม.. ใจจึCงคิดถึงแต่Fเธออาการแปลก Dmๆ  ตั้งแต่ครั้งแรกที่Gmเจอคล้ายดัCงผูกพันกับเธFอ.. ตั้งแGmต่ปางก่อนนาCนมา

อยากรู้Dm..ว่าเป็นบุพเพจริงไหFลองถามดูD7ที่หัวใGmจ  ว่าใคCรที่เธอใฝ่Fหามีคน ๆ หนึ่Dmง.. เฝ้ารD7อแอบส่งใจมGmแล้วเธCอจะได้รู้Fว่า.. ฉันมCาเพื่อเป็นคู่Fเธอ

Dm | F D7 |Gm C | F |

Dm D7 | Gm C |F C | F |

* | ** |

แค่เพีDmยงได้สบสาFยตา.. จะรู้Cว่าฉันรักเธอ

F | F | F |