ใจลุ่มหลง

 ใจลุ่มหลง วงวันวาน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจลุ่มหลง วงวันวาน (WanVan)

A E | F#m E |D C#m | Bm E |D E | D E |

รู้A.. ว่ายังดีไม่C#mพอใจมันท้Bmอ.. เมื่อเธอEไปเจอใA EครมีA.. ให้เธอไปเท่C#mาไหร่ลุ่มหลงแค่เพียงร่างกายBm  ไม่เคยได้ใจเธE

ใจมันเผลF#mอคิดว่าเธC#mอรักกันผูกพันDแค่เพียงชั่วครAาวใจมันร้าF#mว ร้าวลึกลC#mงหัวใจสุดท้าD Bmย..         ไม่เหลืออะไE

ใจหลุ่มหลAง รักเธEอจนหมดหัวใF#mวันนี้Eฉันไม่เหลืDอใคร.. C#m      มีแต่เธBmอที่อยู่ข้างในEใจมันรัAก รักเธอEแค่เพียงหนึ่งใF#mสุดท้าEยไม่เหลืออะไD C#mทุ่Bmมเทไปเท่าไEร (ไม่ดีขึ้นมAา)

D E |

Aอ.. เพ้อละเมอเฝ้าC#mคอยเหลือเพียงร่องรอBmย  ขอถอEยไปให้ไกA EรัAก.. มีให้เธอล้นC#mใจหมดแล้วไม่เหลือเยื่อใBmย  จบไปกับคนของEเธอ

* | ** |

F#m C#m | D A |F#m C#m | D C#m |Bm E |

** | ** |

ทุ่Bmมเทไปเท่าไEร ไม่มีค่าพอ

Bm E | A | ( x2 )คอร์ดเพลง ใจลุ่มหลง วงวันวาน (WanVan)

เนื้อเพลง ใจลุ่มหลง วงวันวาน (WanVan)รู้ ว่ายังดีไม่พอ ใจมันท้อ เมื่อเธอไปเจอใคร มี ให้เธอไปเท่าไหร่ ลุ่มหลงแค่เพียงร่างกาย ไม่เคยได้ใจเธอ ใจมันเผลอคิดว่าเธอรักกัน ผูกพันแค่เพียงชั่วคราว ใจมันร้าว ร้าวลึกลงหัวใจ สุดท้าย ไม่เหลืออะไร ใจหลุ่มหลง รักเธอจนหมดหัวใจ วันนี้ฉันไม่เหลือใคร มีแต่เธอที่อยู่ข้างใน ใจมันรัก รักเธอแค่เพียงหนึ่งใจ สุดท้ายไม่เหลืออะไร ทุ่มเทไปเท่าไร ไม่ดีขึ้นมา รอ เพ้อละเมอเฝ้าคอย เหลือเพียงร่องรอย ขอถอยไปให้ไกล รัก มีให้เธอล้นใจ หมดแล้วไม่เหลือเยื่อใย จบไปกับคนของเธอ ทุ่มเทไปเท่าไร ไม่มีค่าพอ