จากใจแฟนเก่า

 คะแนน นัจนันท์ จากใจแฟนเก่า ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จากใจแฟนเก่า คะแนน นัจนันท์

Em | D |C | D |

Em | D |C | B |Em |

Emบคำว่าเลิก.. ออกจากไลBmน์บ่ยากปานได๋ลบคำว่าอ้าAmย.. ออกจากใจDต้องใช้เวGลาเสีEmยงน้ำตาย้อย.. หล่นลงดิBmนเสียงดังก้องฟ้าอ้ายมาส่าAmงบอกลา  ทั้งที่ยัDงฮักกันเบิEmดใจ

กลEmายเป็นคนเจ็บ  เก็บความช้ำBmซ้ำเติมบาดแผลกลายเป็นคนแAmพ้  อ้ายบ่แคDร์ บ่เหลือเยื่อGใยหลEmายปีสิผ่าน  น้องกะยัBmงฮักบ่เสื่อมคลายบ่มีวัAmนลืมอ้ายง่าย ๆD  คันบ่ตายจาEmกกัน

ภาพเคยฝัAmน  เคยหวัง ก็พัBmง..ทลาย..ขอยืนCไว้อาลัยให้ความฮักเจ้าขอDง...     D

ไปร่วมงานกินดอCง สมน้ำหน้าเจ้าขอDให้มันสาแก่ใEmมาเบิ่งเขาป้อนไข่Cให้มันขาดใจตาDย..ต่อหน้าเจ้Gาบ่าวเป็นแขกนอกบัตรเชิCญ  มาร่วมเป็นส่วนเกิDในงานแต่งอ้าEmมาร่วมอวยพรใAmห้  ให้ฮักกันหลาย ๆD  จากใจแฟEmนเก่า

C | D |C | D |

* | ** | ** |

มาร่วมอวยพรใAmห้  ให้ฮักกันหลาย ๆDจากใจแฟนเก่Emา...คอร์ดเพลง จากใจแฟนเก่า คะแนน นัจนันท์

เนื้อเพลง จากใจแฟนเก่า คะแนน นัจนันท์ลบคำว่าเลิก ออกจากไลน์บ่ยากปานได๋ ลบคำว่าอ้าย ออกจากใจต้องใช้เวลา เสียงน้ำตาย้อย หล่นลงดินเสียงดังก้องฟ้า อ้ายมาส่างบอกลา ทั้งที่ยังฮักกันเบิดใจ กลายเป็นคนเจ็บ เก็บความช้ำซ้ำเติมบาดแผล กลายเป็นคนแพ้ อ้ายบ่แคร์ บ่เหลือเยื่อใย หลายปีสิผ่าน น้องกะยังฮักบ่เสื่อมคลาย บ่มีวันลืมอ้ายง่ายๆคันบ่ตายจากกัน ภาพเคยฝัน เคยหวัง ก็พังทลาย ขอยืนไว้อาลัยให้ความฮักเจ้าของ ไปร่วมงานกินดอง สมน้ำหน้าเจ้าของ ให้มันสาแก่ใจ มาเบิ่งเขาป้อนไข่ให้มันขาดใจตายต่อหน้าเจ้าบ่าว เป็นแขกนอกบัตรเชิญ มาร่วมเป็นส่วนเกิน ในงานแต่งอ้าย มาร่วมอวยพรให้ ให้ฮักกันหลายๆจากใจแฟนเก่า มาร่วมอวยพรให้ ให้ฮักกันหลายๆจากใจแฟนเก่า