ช่วยตัวเอง

 วงกลม ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ช่วยตัวเอง วงกลม TMG

Em Bm | ( x2 )C D | G |

ก่อนนอEmนยังรำพึงถึงเธBmอ  ตื่นมEmาก็ยังเพ้อละเมBmยังแอCบคิดว่าเธDอ..นอนอยู่Gข้าง ๆภาพนั้EmนมันยังจำติดตBmา  เธอตื่นมาCซักผ้าล้างGจานแต่วันนี้Amมันไม่มียังนั้Dน  ไม่มีGเธออยู่

ก็ไม่รู้Amต้องทำยังไงD  จำใจBmต้องช่วยตัวEmเองทำกับข้าCว รีดผ้า พับกางเกงพอได้ทำDเอง  มันทำให้คิดถึงGเธอ

ต้องเปียกอีกแล้Cวที่นอDน เปียกปอBmนไปด้วยน้ำEmตาคิดถึAmงภาพเธอขึ้นมDา มันก็กลั้นGเอาไว้ไม่ไหวปล่อยให้ไหลCเเปียกลงที่นอDปลอกหมBmอนรวมไปถึงผ้าEmห่มต้องเจ็Amบปวดช้ำระบม  ยิ่งคิดCมันก็ยิ่งหักโหD(พอยิ่งนึCกก็ยิ่งเกิดอารมD | Dณ์..        พาให้เศร้าใจ)

Em Bm | ( x2 )

กลับมEmาได้ไหมเล่าเธBmอย่าปล่อยให้เพ้EmอลำพังเลยหนBmอยู่คนเดีAmยวมันเหนื่อยเมื่อยล้Dา ชักไม่Gไหวต้องกาEmรเธอกลับมาช่วยBmกัน  ทุกอย่าCงคงกลับมาสดGใสทุกหยAmดน้ำตาที่ไหDล  เพราะเธAmอคนเดียวรู้ไหDม..คนGดี

เธอทำผมเศEmร้า  เธอทำผม SaDdและเหตุผลCที่เธอจากผมละ BaGdเราไม่เคยEmแคร์ใคร และก็ไม่เคDยใส่ใจก็เลยต้องเจ็บAmแปล๊บมันเเสบมันเศร้Dามันเหงามันอย่างเงี่ยะกลับมาได้ไหมEmละ Baby,  She comebacDk to meพี่บ่าวขอโทCษ ตั่งแต่วันนี้พี่ก็คงDต้องช่วยตัวเอง

C D | Bm Em |Am D | G |

C D | Bm Em |Am D | G |

* | ** | ** |

Em Bm | ( x2 )C D | G |คอร์ดเพลง ช่วยตัวเอง วงกลม TMG

เนื้อเพลง ช่วยตัวเอง วงกลม TMGก่อนนอนยังรำพึงถึงเธอ ตื่นมาก็ยังเพ้อละเมอ ยังแอบคิดว่าเธอนอนอยู่ข้างๆภาพนั้นมันยังจำติดตา เธอตื่นมาซักผ้าล้างจาน แต่วันนี้มันไม่มียังนั้น ไม่มีเธออยู่ ก็ไม่รู้ต้องทำยังไง จำใจต้องช่วยตัวเอง ทำกับข้าว รีดผ้า พับกางเกง พอได้ทำเอง มันทำให้คิดถึงเธอ ต้องเปียกอีกแล้วที่นอน เปียกปอนไปด้วยน้ำตา คิดถึงภาพเธอขึ้นมา มันก็กลั้นเอาไว้ไม่ไหว ปล่อยให้ไหลเเปียกลงที่นอน ปลอกหมอนรวมไปถึงผ้าห่ม ต้องเจ็บปวดช้ำระบม ยิ่งคิดมันก็ยิ่งหักโหม พอยิ่งนึกก็ยิ่งเกิดอารมณ์ พาให้เศร้าใจ กลับมาได้ไหมเล่าเธอ อย่าปล่อยให้เพ้อลำพังเลยหนา อยู่คนเดียวมันเหนื่อยเมื่อยล้า ชักไม่ไหว ต้องการเธอกลับมาช่วยกัน ทุกอย่างคงกลับมาสดใส ทุกหยดน้ำตาที่ไหล เพราะเธอคนเดียวรู้ไหมคนดี เธอทำผมเศร้า เธอทำผม Sad และเหตุผลที่เธอจากผมละ Bad เราไม่เคยแคร์ใคร และก็ไม่เคยใส่ใจ ก็เลยต้องเจ็บแปล๊บ มันเเสบมันเศร้ามันเหงามันอย่างเงี่ยะ กลับมาได้ไหมละ Baby, She comeback to me พี่บ่าวขอโทษ ตั่งแต่วันนี้พี่ก็คงต้องช่วยตัวเอง