ได้ไหม

 ได้ไหม สงกรานต์ รังสรรค์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ได้ไหม สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน

D | Em |G | D |

Dเหมือนในวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนEmไปจากคำGที่เธอบอกฉันว่ารักAของเราจะเป็นแค่ความหลังDน้ำตาก็ไหลลงมาอย่างเฉียบEmพลันไม่เคยคิดฝัGน ไม่มีสักวันจะมีวันนี้Aที่เธอบอกลามาทิ้งกัน

Em   ก็พอเข้าใจในควD/F#ามต้องการของเธGแต่ก่อนที่เธอจะไA | Aป..

ขอDให้เธอได้โปรดฟัEmงฉันกี่พัGนเรื่องราวที่เธอขอ ฉัAนก็พร้อมให้เธอได้ทุกอย่างแล้Dวฉันขอเธอบ้างได้Emไหมก่อนเธGอตัดสินใจ  ขอAให้เธอไม่ไปจะได้ไหม

D | Em |G | D |

Dเมื่อนึกย้อนไปในวันเก่าเหล่Emานั้นยังจำได้ไหGมกว่าจะพบกันยังจำได้ไหAมว่านานเท่าไรที่รักกัน

* | ** |

Em | Bm |C | A |

D | Em |G | A |

** |

D | Em |

ก่อนเธGอจากฉันไป ขอAให้เธอไม่ไปจะได้ไหม.D.คอร์ดเพลง ได้ไหม สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน

เนื้อเพลง ได้ไหม สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือนเหมือนในวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป จากคำที่เธอบอกฉัน ว่ารักของเราจะเป็นแค่ความหลัง น้ำตาก็ไหลลงมาอย่างเฉียบพลัน ไม่เคยคิดฝัน ไม่มีสักวัน จะมีวันนี้ที่เธอบอกลามาทิ้งกัน ก็พอเข้าใจในความต้องการของเธอ แต่ก่อนที่เธอจะไป ขอให้เธอได้โปรดฟังฉัน กี่พันเรื่องราวที่เธอขอ ฉันก็พร้อมให้เธอได้ทุกอย่าง แล้วฉันขอเธอบ้างได้ไหม ก่อนเธอตัดสินใจ ขอให้เธอไม่ไปจะได้ไหม เมื่อนึกย้อนไปในวันเก่าเหล่านั้น ยังจำได้ไหมกว่าจะพบกัน ยังจำได้ไหมว่านานเท่าไรที่รักกัน ก่อนเธอจากฉันไป ขอให้เธอไม่ไปจะได้ไหม