ฝากเบิ่งแนเด้อ

 ฝากเบิ่งแนเด้อ เอิ้นขวัญ วรัญญา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝากเบิ่งแนเด้อ เอิ้นขวัญ วรัญญา

Gm | D# |A# | F |

Gm | D# |A# | F |

A#  บ่ได้สิมาป้อยมาด่า ที่ว่าเขDmามีเธอCm  ฮู้เจ้าของอยู่เด้อ เฮ็ดจังได๋กะสู้เธFอบ่ได้A#  เฮาเคยคิดสิฝืน แต่แฮงฝืนแฮงเจ็Dmบแฮงฮ่ายCm  ขั่นคนมันสิไปเอาเซือกมัดขาไว้Fกะบ่อยู่

ย้อนฮู้โตดีDmมื้อนี่ ใจของเขาน่ะเลือGmกเธอเฮากะยินดีDmนำเด้อ เธอกะฮักเขาไปGmสาจักสิว่าจั่งใด๋D#ฮั่นน้า  แนCmวเฮามันคนแพ้F

คงได้แค่ฝากแนเด้A#ฝากเบิ่งแญงเขาแทนเฮDmาแนเด้ออยากขอให้เธCmอฮักเขาหลาย ๆ  และดูแลFเขาให้ดี ๆกะฝากแนเด้A#อ  ฝากบอกเขานำ ขั่นเคDmยเฮ็ดหยังที่บ่ดีเฮากะขอโทCmษอิหลี ฮือF.. คือสิขอเธอส่ำนี้A#ล่ะ

A#  บ่ได้สิมาทวง แค่ใจอดเป็นห่วDmงบ่ได้Cm  ต่อจากมื้อนี้ไป อยากให้เธอตั้งใจฮัFกเขาสาA#  เฮาเป็นแค่อดีต แต่เธอเป็นอนาคDmตที่ดีกว่าCm  เฮาสิบ่ไปยุ่งให้โตมีปัญหFา ให้ยากใจ

* | ** |

A# | Dm |Cm | F |

A# | Dm |Cm | F |

* | ** |

D#  คือสิฝาFกเธอ.. ส่ำนี้A#ล่ะคอร์ดเพลง ฝากเบิ่งแนเด้อ เอิ้นขวัญ วรัญญา

เนื้อเพลง ฝากเบิ่งแนเด้อ เอิ้นขวัญ วรัญญาบ่ได้สิมาป้อยมาด่า ที่ว่าเขามีเธอ ฮู้เจ้าของอยู่เด้อ เฮ็ดจังได๋กะสู้เธอบ่ได้ เฮาเคยคิดสิฝืน แต่แฮงฝืนแฮงเจ็บแฮงฮ่าย ขั่นคนมันสิไปเอาเซือกมัดขาไว้กะบ่อยู่ ย้อนฮู้โตดีมื้อนี่ ใจของเขาน่ะเลือกเธอ เฮากะยินดีนำเด้อ เธอกะฮักเขาไปสา จักสิว่าจั่งใด๋ฮั่นน้า แนวเฮามันคนแพ้ คงได้แค่ฝากแนเด้อ ฝากเบิ่งแญงเขาแทนเฮาแนเด้อ อยากขอให้เธอฮักเขาหลายๆและดูแลเขาให้ดีๆกะฝากแนเด้อ ฝากบอกเขานำ ขั่นเคยเฮ็ดหยังที่บ่ดี เฮากะขอโทษอิหลี ฮือ คือสิขอเธอส่ำนี้ล่ะ บ่ได้สิมาทวง แค่ใจอดเป็นห่วงบ่ได้ ต่อจากมื้อนี้ไป อยากให้เธอตั้งใจฮักเขาสา เฮาเป็นแค่อดีต แต่เธอเป็นอนาคตที่ดีกว่า เฮาสิบ่ไปยุ่งให้โตมีปัญหา ให้ยากใจ คือสิฝากเธอ ส่ำนี้ล่ะ