ฝากเบิ่งแนเด้อ

เอิ้นขวัญ วรัญญาแนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Gm | D# |A# | F |

Gm | D# |A# | F |

A#  บ่ได้สิมาป้อยมาด่า ที่ว่าเขDmามีเธอCm  ฮู้เจ้าของอยู่เด้อ เฮ็ดจังได๋กะสู้เธFอบ่ได้A#  เฮาเคยคิดสิฝืน แต่แฮงฝืนแฮงเจ็Dmบแฮงฮ่ายCm  ขั่นคนมันสิไปเอาเซือกมัดขาไว้Fกะบ่อยู่

ย้อนฮู้โตดีDmมื้อนี่ ใจของเขาน่ะเลือGmกเธอเฮากะยินดีDmนำเด้อ เธอกะฮักเขาไปGmสาจักสิว่าจั่งใด๋D#ฮั่นน้า  แนCmวเฮามันคนแพ้F

คงได้แค่ฝากแนเด้A#ฝากเบิ่งแญงเขาแทนเฮDmาแนเด้ออยากขอให้เธCmอฮักเขาหลาย ๆ  และดูแลFเขาให้ดี ๆกะฝากแนเด้A#อ  ฝากบอกเขานำ ขั่นเคDmยเฮ็ดหยังที่บ่ดีเฮากะขอโทCmษอิหลี ฮือF.. คือสิขอเธอส่ำนี้A#ล่ะ

A#  บ่ได้สิมาทวง แค่ใจอดเป็นห่วDmงบ่ได้Cm  ต่อจากมื้อนี้ไป อยากให้เธอตั้งใจฮัFกเขาสาA#  เฮาเป็นแค่อดีต แต่เธอเป็นอนาคDmตที่ดีกว่าCm  เฮาสิบ่ไปยุ่งให้โตมีปัญหFา ให้ยากใจ

* | ** |

A# | Dm |Cm | F |

A# | Dm |Cm | F |

* | ** |

D#  คือสิฝาFกเธอ.. ส่ำนี้A#ล่ะ