แฟนดีดี

 แฟนดีดี วงโซแมน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แฟนดีดี soman วงโซแมน TMG

Dm F | A# C |Dm F | A# C |

แฟDmนดีดีมันหาไม่ยาFกหรอก ถ้าเธอเลือA#กมองที่ใFเธอลอDmงลดมาตรฐานที่ตั้งAmไว้  แล้วลอGmงเปิดใจดูสักCหน

คนDmรวย ๆ ดี ๆ มันมีFน้อยถ้ารอA#ก็คงต้องคอย 1 ใน 100F คนเปิดใจDmหาคนรักจริงดูสักAmหนแล้วเธGmอจะไม่ต้องทCนเหงาใF

แฟนดีดีA#มันหาไม่ยาFกหรอกถ้าเธอCได้ลองเปิดใFคนที่พร้อA#มจะอยู่กับเธอไปจนถึงAmวันตาย..มีอยู่GmมากมายบนโลกใบCนี้แฟนดีดีA# มันหาไม่ยาFกหรอกอยู่ที่เธCอเลือกมองแบบไหFที่หน้าตA#า ฐานะ หรือว่าความAmจริงใจแฟนดีดีGmที่เธอต้องการคือแบบCไหน

* | ** | *** |

คนเป็นล้Amาน..ต้องทนอยู่กับความA#เหงาใจเพียงเพราะคาดหวัDmงอะไรมากไปสุดท้าGmยต้องมานอนเสียใCจ  แล้วเธอA#จะรออะไC | Cร..

F | Am |Dm | A# |C | C |

แฟนดีดีA#มันหาไม่ยาFกหรอกถ้าเธอCได้ลองเปิดใFคนที่พร้อA#มจะอยู่กับเธอไปจนถึงAmวันตาย..มีอยู่GmมากมายบนโลกใบCนี้

แฟนดีดีA# มันหาไม่ยาFกหรอกอยู่ที่เธCอเลือกมองแบบไหFที่หน้าตA#า ฐานะ หรือว่าความAmจริงใจแฟนดีดีGmที่เธอต้องการคือแบบCไหนแฟนดีดีGmที่เธออยากมียามเหงาAmใจแฟนดีดีGmที่เธอต้องการร่วมใC | Cช้..ชีวิตกับเธA#อ.. จนCถึงวันสุดFท้ายคอร์ดเพลง แฟนดีดี soman วงโซแมน TMG

เนื้อเพลง แฟนดีดี soman วงโซแมน TMGแฟนดีดีมันหาไม่ยากหรอก ถ้าเธอเลือกมองที่ใจ เธอลองลดมาตรฐานที่ตั้งไว้ แล้วลองเปิดใจดูสักหน คนรวยๆดีๆมันมีน้อย ถ้ารอก็คงต้องคอย 1 ใน 100 คน เปิดใจหาคนรักจริงดูสักหน แล้วเธอจะไม่ต้องทนเหงาใจ แฟนดีดีมันหาไม่ยากหรอก ถ้าเธอได้ลองเปิดใจ คนที่พร้อมจะอยู่กับเธอไปจนถึงวันตาย มีอยู่มากมายบนโลกใบนี้ แฟนดีดี มันหาไม่ยากหรอก อยู่ที่เธอเลือกมองแบบไหน ที่หน้าตา ฐานะ หรือว่าความจริงใจ แฟนดีดีที่เธอต้องการคือแบบไหน คนเป็นล้านต้องทนอยู่กับความเหงาใจ เพียงเพราะคาดหวังอะไรมากไป สุดท้ายต้องมานอนเสียใจ แล้วเธอจะรออะไร แฟนดีดีมันหาไม่ยากหรอก ถ้าเธอได้ลองเปิดใจ คนที่พร้อมจะอยู่กับเธอไปจนถึงวันตาย มีอยู่มากมายบนโลกใบนี้ แฟนดีดี มันหาไม่ยากหรอก อยู่ที่เธอเลือกมองแบบไหน ที่หน้าตา ฐานะ หรือว่าความจริงใจ แฟนดีดีที่เธอต้องการคือแบบไหน แฟนดีดีที่เธออยากมียามเหงาใจ แฟนดีดีที่เธอต้องการร่วมใช้ ชีวิตกับเธอ จนถึงวันสุดท้าย