กระเจี๊ยวทองคำ

 กระเจี๊ยวทองคำ วุฒิ ป่าบอน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กระเจี๊ยวทองคำ วุฒิ ป่าบอน

Em | C D |Em | C D |Em D |

คลิปเด็ดวันนี้G เสนอฉาDกที่น่าปลื้มใEmนักเรียCนนักศึกษาไทDย มาตบแย่งผู้ชาGไม่รู้ว่าแมCนแท้ ๆ มันน้อยเสียแล้Dวหรือว่าพรือถ้าไม่ไBmด้คนนี้ลงแดง ใครมาแย่Emงไม่ได้หรือเป็Cนเพราะความไม่บาDย มันชอบใช้กำGลัง

YouLikCe อัพเดท โพสเฟสDชื่นชมไอ้คอมเม้Bmนท์ใต้คลิป คงเป็นที่น่Emาพอใจว่าคน ๆC อยู่เหมือนนางสาวไทยมาตบแย่งผู้ชาD

ไอ้ศึกแย่งกระเจี๊ยวทองคำCกระทำDโดยเหล่านางฟ้Emให้ลูกได้รู้Cว่ากว่าจะได้พ่อเอ็งมDา แม่ลำบากเพียงไหGต้องโดดเรียCนไปทำหน้าที่มารดาDที่ดีตบแย่Bmงตัวผู้พันธุ์แกร่งเอาไEmว้แม่ดัCงไปทั่วโลกออนไลDน์ ลูกภูมิใจหรือเปGล่า

C D |

C D | Bm Em |C D | G |

Em | A7 |D | G |

* | ** | ** |

แม่ดัCงไปทั่วโลกออนไลDน์ ลูกภูมิใจหรือเปล่า

G | G | G |คอร์ดเพลง กระเจี๊ยวทองคำ วุฒิ ป่าบอน

เนื้อเพลง กระเจี๊ยวทองคำ วุฒิ ป่าบอนคลิปเด็ดวันนี้ เสนอฉากที่น่าปลื้มใจ นักเรียนนักศึกษาไทย มาตบแย่งผู้ชาย ไม่รู้ว่าแมนแท้ๆมันน้อยเสียแล้วหรือว่าพรือ ถ้าไม่ได้คนนี้ลงแดง ใครมาแย่งไม่ได้ หรือเป็นเพราะความไม่บาย มันชอบใช้กำลัง YouLike อัพเดท โพสเฟสชื่นชม ไอ้คอมเม้นท์ใต้คลิป คงเป็นที่น่าพอใจ ว่าคนๆอยู่เหมือนนางสาวไทยมาตบแย่งผู้ชาย ไอ้ศึกแย่งกระเจี๊ยวทองคำ กระทำโดยเหล่านางฟ้า ให้ลูกได้รู้ว่ากว่าจะได้พ่อเอ็งมา แม่ลำบากเพียงไหน ต้องโดดเรียนไปทำหน้าที่มารดาที่ดี ตบแย่งตัวผู้พันธุ์แกร่งเอาไว้ แม่ดังไปทั่วโลกออนไลน์ ลูกภูมิใจหรือเปล่า แม่ดังไปทั่วโลกออนไลน์ ลูกภูมิใจหรือเปล่า